LeerLeef Geel 8 1Catechese

Dit najaar starten de catechisaties weer. Tijdens het winterseizoen willen we met elkaar nadenken over onderwerpen die met God, de Bijbel en geloven te maken hebben. De jongen van 12 t/m 17 jaar hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht het zo zijn dat deze per abuis niet ontvangen hebt: alsnog van harte uitgenodigd om op te geven!

Catechesetijden

De catechisaties voor 12-14 en 15-17 jaar worden op woensdagavond gegeven.

 • 12-14 jaar (klas 1, 2 en 3 voortgezet onderwijs): 18.45-19.45 uur
 • 15-17 jaar (vanaf klas 4 voortgezet onderwijs): 20.00-21.00 uur

De catechisatie voor 18+ en de belijdeniscatechisatie worden op maandagavond gegeven.

 • 18+: 19.30-20.30 uur
 • Belijdenis: 20.45-22.00 uur

Catechese methode

 • 12-14 jaar: Leer & Leef. Een eigentijdse methode van de HGJB die zoveel mogelijk aansluit bij de thema’s van de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast zijn er lessen over actuele thema’s als de islam, terrorisme, homoseksualiteit, oorlogen, Israël en euthanasie. Dit seizoen zullen vooral nadenken over thema’s: ‘God de Vader’, ‘Geloven’, ‘De eredienst’ en ‘Jij en de ander’.
 • 15-17 jaar:  Leer & Leef. Onder andere de volgende thema’s zullen aan de orde komen: ‘Leven met God’, ‘Leven en dood’ ‘Relaties’ ‘Israël, kerk en gemeente’.
 • De onderlinge relatie tussen de jongeren, en de relatie van de mentor met de jongeren speelt tijdens deze avonden een belangrijke rol (gesprek in groepjes).
 • 18+: We gaan aan de slag met verdiepende thema’s: ‘Geloofszekerheid’, ‘Zondebelijdenis’, ‘Bijbel: lezen en studie’, ‘Stille tijd’ enz.
 • Belijdeniscatechese: We maken gebruik van het boek Hou(d)vast. Wat geloof je als christen? en Hoe leef je als christen? Over deze vragen gaat het in Hou(d)vast.

Aangepaste catechese

De aangepaste catechese wordt één keer in de twee weken gegeven. Voor de leeftijd van 12-18 jaar op woensdagavond van 19.15-20.15 uur in Drievliet of Oostendam. Voor de leeftijd vanaf 18 jaar op dinsdagavond in Drievliet.

Collectedoel

Dit jaar collecteren we voor het werk van Wycliffe Bijbelvertalers: (www.wycliffe.nl

Catechesedata

Het catecheserooster voor 2020-2021 is [in de maak] te downloaden. Wilt u als ouders uw kinderen stimuleren om naar de catechisatie te komen? De afgelopen seizoenen was de opkomst heel trouw, we hopen en bidden dat dat het nieuwe seizoen opnieuw het geval zal zijn. Wij vinden het fijn als er zoveel mogelijk jongeren aanwezig zijn en bidden dat de catechese uurtjes bijdragen aan het ‘opgroeien in de kennis en de genade van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Wilt u als ouders en gemeenteleden onze jongeren en de catecheten ook in uw voorbede meenemen?

Formulier

Powered by BreezingForms

Aangepaste catechese voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking :

Vanuit alle wijkgemeenten van de Hervormde gemeente van Ridderkerk zijn jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking van harte welkom op de aangepaste catechese !!

 • Op dinsdagavond een keer in de twee weken van 19.30 – 20.30 uur in de Ichthuskerk te Drievliet voor de groep van 18 jaar en ouder.
 • Op woensdagavond om de week van 19.15 – 20.15 uur in de Ichthuskerk te Drievliet voor de groep van 12 tot 18 jaar.

We zijn op een eenvoudige manier met de Bijbel en het geloof bezig. Ben je nog nooit geweest en heb je belangstelling voor deze catechisatie, kom dan eens vrijblijvend kijken.

Is de gewone catechisatie te moeilijk, dan is de aangepaste groep misschien iets voor je. De groepen zijn klein waardoor  we goed contact hebben met de catechisanten en er veel ruimte is voor persoonlijk gesprek !

Voor informatie kun je bellen met Marga van den Bergh 0180-462491