jaarthema 2016 2017Na de zomer hebben we de goede gewoonte om extra aandacht te geven aan de start van het nieuwe winterseizoen.

  • Staat de datum al in uw agenda? 16 t/m 18 september!

Niet alleen het jeugdwerk, maar de totale gemeente wordt opgeroepen zich (opnieuw) in te zetten voor een nieuw seizoen. En daar sluit het jaarthema van dit jaar mooi bij aan:

  • ” Samen bij Eén, bronmomenten voor de gemeente”

Het komende jaar willen we met elkaar erover nadenken dat de gemeente bij uitstek de plek is waar jongeren mogen drinken bij de Bron van leven. Ouderen gaan hen hierin voor. Zij drinken uit dezelfde Bron en zorgen ervoor dat de gemeente een plek is waar jongeren zich veilig, welkom en geaccepteerd weten. Ze zorgen ervoor dat er bronmomenten zijn – rond gebed, Bijbel en ontmoeting.

Tijdens de startzondag willen we nadenken over een belangrijk bronmoment: het gebed. N.a.v. Exodus 17, het gebed van Mozes. Alle andere activiteiten zijn in voorbereiding. En echt, het is de moeite waard om dit weekend vrij te plannen.

We zien er naar uit jullie te ontmoeten.