javdberg

Het seizoen  voor de Bijbelkringen begint op 27 september  a.s. om 20.00uur met een gezamenlijke startavond in Obadja, die voor zowel kringleden als gemeenteleden is bedoeld, dus u bent allen hartelijk welkom.

 

Het komende seizoen  lezen alle huisbijbelkringen het Johannes Evangelie. Een deel van de kringen doet dat tekst voor tekst. Een ander deel gebruikt het boekje ‘Johannes. Een dringend  getuigenis’ , geschreven door dr. J.A. van den Berg.

 

Op deze startavond  zal de inleidende lezing worden verzorgd   door de auteur van het boekje, dr. J.A. van den Berg, algemeen directeur van de IZB.

 

Men kan  zich  dan ook aanmelden voor deelname aan één van de kringen of aangeven te willen wisselen van kring.