“Draagt elkanders lasten”

Een aantal weken geleden, toen de corona-crisis zich aankondigde, was er een aantal kerken die in Slikkerveer samenkwamen om na te denken over het reiken van een helpende hand. We wilden naar buitenkomen als één geheel. Mensen – ongeacht wel of geen lid van een kerk – zouden bij ons terecht moeten kunnen voor eenvoudige hulpvragen, voor een gesprek ed.

Dat initiatief is inmiddels uitgegroeid.

Er is een centraal emailadres: gezamenlijkekerkenridderkerk@gmail.com

Er is samenwerking met allerlei andere maatschappelijke en andersoortige instanties. Gezamenlijk staan alle initiatieven op de website www.ridderkerkhelpt.nl

 

Advertentie Ridderkerk Helpt