postercursuschristelijkgeloofDeze cursus is bedoeld voor iedereen die meer van het christelijke geloof wil weten.

De volgende thema’s worden tijdens de cursusavonden behandeld:

  • De christelijke boodschap: Wat geloven christenen met betrekking tot God, Jezus, de wereld, de mens, de zin van het leven, enzovoorts?
  • De Bijbel: Hoe is dit boek ontstaan? Wie schreven het en met welke bedoelingen? Hoe is de Bijbel opgebouwd? Waarom hechten christenen er grote waarde aan?
  • Jezus Christus: Wie was Hij? Wat is er van Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? Wat was Zijn boodschap?
  • Leven als christen: Wat is voor een christen de betekenis van het geloof in het dagelijkse leven? Waarom gaat hij of zij naar de kerk? Wat is bidden eigenlijk?

 

De Oriëntatiecursus christelijk geloof wordt gegeven op 5 donderdagavonden: 26 oktober en 2, 9, 16, 23 november 2017 en begint om 19.45 uur aan de Kerksingel 6A (achterzijde Christelijke Boekhandel “De Kandelaar

 

Iedereen is van harte welkom op één of meerdere cursusavonden.

De cursus is gratis. Wie deelneemt aan de cursus, ontvangt een cursusmap.

 

Aanmelding  bij Marieke van Eijsden via de mail (marieke.van.eijsden@gmail.com) of telefonisch (0180-427299). Door haar kan, indien gewenst, ook nadere informatie worden verstrekt.