Givt Logo tagline NL bluebackgroundOnline collecte

De genomen maatregelen met betrekking tot het bezoeken van de kerkdiensten vanwege het coronavirus vragen ook om alternatieve manieren voor het inzamelen van de gaven. De inzameling van de gaven blijft een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk en diaconie. Omdat het grootste gedeelte van de gemeente nu de kerkdiensten online volgt hebben wij een mogelijkheid gevonden in het online collecteren in de vorm van Givt.

Wat is Givt?

  • Givt is een gratis app, waarmee er op eenvoudige, veilige en anonieme wijze collectegeld overgemaakt kan worden naar de Singelkerk.
  • Met de app kun je ook tegelijkertijd aan 2 of 3 collecten geven in 1 overboeking, bijvoorbeeld eerste collecte kerkelijk werk, de tweede collecte diaconie en de derde collecte is voor de kerkjes aan de uitgang.
  • Steeds meer kerken werken met deze app en de app is ook gekoppeld met kerkdienstgemist.nl
  • Bekijk voor meer informatie en het downloaden de singelsite: https://singelkerk.nl/diensten/collecte.html

Kost Givt geld?

Givt is betaalverkeer en dat betekent dat er transactiekosten aan verbonden zijn. Die kosten worden ingehouden van je gift en bedragen 4,5 cent per gegeven Euro. Als u normaal gewend bent een collectebon van € 0,65 in de collectezak te doen, dan zou het mooi zijn als u via de app dus € 0,70 overmaakt.

Werkwijze collecten

  • Op de singelsite staat een qr-code bij het online luisteren van de dienst. Als u die met uw smartphone of tablet scant, dan kunt u makkelijk de app downloaden en geld overmaken.
  • Als u via kerkdienstgemist.nl meeluistert, dan ziet u onderaan een button ‘Geef met Givt’ en door hierop te klikken kunt u collectegeld aan de Singelkerk overmaken.
  • Daarnaast is het ook mogelijk om zelf collectegeld over te maken op IBANnummer NL60RABO0385850522 o.v.v. collecte. De gift zal 50/50 over de beide collectedoelen verdeeld worden.
  • U kunt ook het collectegeld apart houden en bij een eerstvolgend kerkbezoek als extra gaven meenemen.

Wij hopen met deze oplossingen een mooie oplossing voor de inzameling van de gaven aangeboden te hebben en laat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.

Kerkvoogdij en Diaconie Singelkerk

 

Givt collecte