Maatregelen Singelkerk in verband met de adviezen van de overheid inzake het Coronavirus

 

Kerkdiensten

Het is de bedoeling de kerkdiensten te laten doorgaan, uiteraard met minder dan 100 aanwezigen. Daarom zullen de wijkouderlingen mensen/gezinnen persoonlijk voor een dienst uitnodigen.

Er worden geen gasten van buiten de gemeente toegelaten in de dienst.

Er zal slechts een deel van de kerkenraad aanwezig zijn in de dienst.

De kinderoppas vervalt

De diensten worden, zoals gebruikelijk gewoon via www.kerkdienstgemist.nl en www.singelkerk.nl uitgezonden. Daarnaast wordt er nog gekeken of een eventuele livestream mogelijk is.

 

Gemeenteactiviteiten

De ouderenmiddag van 28 maart vervalt.

De catechisaties gaan vooralsnog gewoon door, volgens de lijn die voor de scholen geldt. Dus gewoon komen behalve bij verkoudheid, e.d.

De preekbespreking met JV en gemeente van 22 maart vervalt.

De preekbespreking met 12- tot 14-jarigen van 29 maart gaat wel door.

De bijbelkring in Obadja van 19 maart vervalt.

 

Kerk open

In afstemming met de evangelisatieouderling en -commissie is de kerk doordeweeks op verschillende momenten open. Zodat wie dat wil van ons dorp binnen kan komen, voor een gesprek, een gebed, een kop koffie.

De tijdstippen zullen later nog gecommuniceerd worden.