MantelzorgEen mantelzorger zet zich langdurig in voor een naaste die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Deze zorg is vaak intensief. Mantelzorgers krijgen hiervoor niet betaald. Formeel noem je alle vormen van zorg voor een naaste Mantelzorg wanneer die zorg meer dan drie maanden duurt of meer dan 8 uur in de week in beslag neemt. Deze naaste is iemand met wie je een persoonlijke of emotionele band hebt. Anders dan bij vrijwilligers kunnen zij zich niet makkelijk los maken van de zorg en nemen de zorg taken toe. Mantelzorgers die te maken hebben met een naaste met verslaving of psychische problemen hebben vaak ook last van schaamte. Mantelzorgers zorgen niet alleen voor de naaste, maar hebben ook zorgen over de naaste. Een mantelzorger die niet goed voor zichzelf zorgt kan overbelast raken en zelf zorg nodig hebben.

Soms kunnen er in een mantelzorgsituatie spanningen ontstaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de zorgtaken groter worden, wanneer het gedrag van de naaste gaat veranderen of bijvoorbeeld wanneer er weinig begrip of steun uit de omgeving is.

In Ridderkerk is er een steunpunt voor mantelzorgers, Karaat Mantelzorg. Mantelzorgers kunnen zich hier laten registreren om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Op deze manier krijgen zij ook de Pluim voor mantelzorgers.

De mantelzorgconsulenten, Mineke Boon en Esther de Meza, kunnen de mantelzorger persoonlijk ondersteunen en bieden daarnaast ook cursussen, workshops en uitjes. Meer informatie vindt u op www.karaatmantelzorg.nl of bel naar 0180-763717.

De jaarlijkse landelijke dag van de mantelzorg is op 10 november. Karaat Mantelzorg, de zorginstellingen Aafje en Riederborgh organiseren gezamenlijk een Week van de Mantelzorg. In deze week zijn er op verschillende momenten en verschillende locaties activiteiten om de mantelzorgers even in het zonnetje te zetten, zodat zij even de zorgen los kunnen laten.

Kent u een mantelzorger? Vraag hem of haar eens; “Hoe gaat het nu met jou?” Deze vraag geeft ruimte aan de mantelzorger in een situatie waarin de primaire aandacht, begrijpelijkerwijs, uitgaat naar de zorgbehoevende.