DsGDKamphuisMet grote vreugde deelt de kerkenraad u mee dat ds. G.D. Kamphuis het beroep naar onze wijkgemeente heeft aangenomen. Een verblijdend bericht dat tot grote dankbaarheid stemt, in het bijzonder tegenover de Heere, van Wie wij belijden dat hij hoort op het gebed en zorg draagt voor Zijn gemeente.