DsGDKamphuisDe kerkenraad is verheugd en dankbaar om u mee te kunnen delen dat afgelopen donderdag, in een gezamenlijke vergadering met de algemene kerkenraad, besloten is een beroep uit te brengen op ds. G.D. Kamphuis uit Goes.

Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure dienen uiterlijk vrijdag 9 juni schriftelijk ingediend te worden bij de scriba. Wanneer er geen bezwaren zijn ingediend, zal het beroep op zaterdag 10 juni uitgebracht worden.

In de middagdienst van zondag 11 juni hoopt ds. Kamphuis in de Singelkerk voor te gaan en mogen we elkaar als beroepen predikant en roepende gemeente onder het Woord ontmoeten. Na de dienst is er in de consistorie gelegenheid om ds. en mevr. Kamphuis de hand te schudden.

Op dinsdag 20 juni hopen ds. en mevr. Kamphuis voor een nadere kennismaking naar Ridderkerk te komen. ’s Middags is er een ontmoeting met de predikanten en consulenten van de andere wijkgemeenten van de hervormde gemeente Ridderkerk en zullen de kerkrentmeesters de pastorie, de kerk en gebouw Obadja laten zien. ‘s Avonds is er een ontmoeting met de afgevaardigden van de verenigingen en commissies. Het programma wordt afgesloten met een kennismaking en korte vergadering met de kerkenraad.

Ds. Kamphuis zal uiterlijk zaterdag 1 juli zijn beslissing bekendmaken. Wilt u mee bidden of de Heere ds. Kamphuis duidelijk wil maken welke beslissing dat moet zijn? Wij mogen bidden of zijn weg naar Ridderkerk zal leiden.

Als u door middel van een kaartje of berichtje mee wilt leven is het adres Mansholtlaan 3, 4463 XG Goes en per email g.kamphuis@planet.nl.