We bidden om de leiding door de Geest van de Heere a.s. dinsdagavond tijdens de verkiezing van een ouderling-kerkrentmeester. De beide broeders bidden we rust en overgave toe.
 
De avond begint om acht uur in “Obadja”. Voor wie er die avond niet kan zijn en zijn stem toch wil uitbrengen, is het mogelijk een ander gemeentelid te machtigen.

Daarvoor kan een machtigingsformulier worden gebruikt.


Iemand kan maar door één ander gemeentelid worden gemachtigd.