Zondagmiddag (25 juni) is er in de Singelkerk een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

Deze dienst begint om 17.00 uur en dominee W. van den Born uit Ermelo zal daarin voorgaan.

Het thema voor deze dienst is “God, die helpt in nood” nav de geschiedenis uit Exodus 17 waarin Mozes op de berg zijn handen opheft tijdens de strijd tussen de Israëlieten en de Amelekieten.

U en jij bent van harte welkom met familieleden en of vrienden!

Mozesopberg