GeraldTroostDonderdag 7 december komt Gerald Troost naar Ridderkerk voor een avondvullend concert. Evenals het prachtige benefietconcert met Reni & Elisa Krijgsman in het voorjaar, belooft het opnieuw een unieke, intieme en bijzondere avond te worden. De opbrengst van de avond komt ten goede aan de Umutima Foundation, een stichting die de Ridderkerkse Gerda den Ouden ondersteunt in haar werk onder weeskinderen in de stad Mkushi, Zambia.

Gerald Troost is een man met een missie. Hijzelf zegt daar het volgende over. “Ik wil mijn achternaam eer aan doen. Mensen aanmoedigen, naast mensen staan, gelovigen troosten te midden van verwarring, vertwijfeling en verdriet. Ik doe niets liever dan mensen wijzen op de schoonheid van het evangelie en ik besef dat mijn muziek en mijn activiteiten krachtiger worden als ik Jezus centraal stel in alles”.

De muziek van Gerald wordt omschreven als pure gospelmuziek van Nederlandse bodem. In het voorjaar van 2017 heeft Gerald de cd ‘WITTE VLAG’ uitgebracht. De cd neemt je mee in een eerlijk en persoonlijk proces van loslaten en vertrouwen. Hoe leer je in een onzekere wereld je eigen agenda los te laten en God te vertrouwen? Boeiende en actuele thematiek die op prachtige en indringende wijze wordt vertolkt.

Voor het benefietconcert is gekozen voor een intieme setting, waarbij Gerald naast veel van zijn bekende nummers een aantal nummers in Afrikaanse stijl zal spelen, geïnspireerd door ervaringen tijdens reizen die hij voor de organisatie Compassion heeft gemaakt.

Meer informatie over Gerald Troost is te vinden op www.geraldtroost.nl 

De benefietavond wordt extra bijzonder omdat Gerda den Ouden van de Umutima Foundation er die avond zelf bij is. Zij is op dat moment met verlof in Nederland. Wie benieuwd is naar de verhale n van Gerda en haar wil ontmoeten is voorafgaand aan het concert, tussen 18.30 en 19.45 uur, welkom voor een ‘meet & greet’.

Het benefietconcert vindt plaats in het gebouw van Volle Evangelie Gemeente De Kern, Stadhouderslaan 29 in Ridderkerk. Aanvang: 20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur open. Kaarten kosten €7,50 en zijn te bestellen via info@umutima.nl of te koop aan de zaal.

Informatie over de Umutima Foundation vindt u op www.umutima.nl

winterfairD.V. zaterdag 2 december van 10.00 uur tot 15.00 uur houdt Stichting Tabitha weer een winterfair in de Wilhelminakerk aan de Bourgondischelaan 1, Ridderkerk.

Onze stichting mag al ruim 40 jaar hulp bieden aan medechristenen in Oost-Europa en dan met name in Roemenië en Oekraïne.

We zien in Oost-Europa dat daar de economie ook aantrekt. Dit merkt echter nog niet iedereen. Daarom blijft hulp in de vorm van naschoolse opvang en bijles, kleding, een bijdrage in de maandelijkse lasten maar ook eenvoudig een warme maaltijd hard nodig. We hopen dat u door onze fair te bezoeken, wilt meehelpen deze hulp te continueren.

Omdat paracetamol, vitaminepillen en diarreeremmers erg duur zijn in Oost-Europa willen we u vragen deze, net als voorgaande jaren, te doneren. Ook ‘oude’ brillen en rollators zijn zeer welkom!

Wat kunt u verwachten op de fair? In de eerste plaats natuurlijk de Tabitha-winkel met speelgoed en flink afgeprijsde cadeau-artikelen. Daarnaast kaas en wijn van Verslokaal Zoet en Melk uit Rijsoord, een tweedehands boekenmarkt, bakker Voordijk, een aantrekkelijk geprijsde tas vol groente en fruit, een race-simulator, artikelen van Zusss en nog veel meer! Rond 12.00 uur een optreden van kinderkoor De Sleutel en op deze dag zal Areke Wigmans uit Roemenië ook aanwezig zijn.

Meer informatie over het werk van stichting Tabitha is terug te vinden op onze internetsite, www.stichting-tabitha.com

Graag tot ziens op 2 december.

avondmaal

D.V. zondag 19 november is het Avondmaalszondag. 

In de morgendienst mogen wij het Heilig Avondmaal vieren en de middagdienst staat in het teken van de dankzegging. In beide diensten hoopt onze eigen predikant, dominee G.D. Kamphuis voor te gaan. 

Hartelijk welkom in beide diensten!

ChristmansEventCHRISTMAS EVENT IN DE FAKKEL

VRIJDAGAVOND 15 DECEMBER 19.30 UUR

 

 

Je kan het gerust een bijzonder initiatief noemen. Vrijwel alle kerken uit Ridderkerk organiseren samen het Christmas Event op vrijdagavond 15 december in de Fakkel.

De Fakkel is op deze avond omgebouwd tot concertzaal.

Een Event om te laten zien wat Kerst betekent en waarin op een eigentijdse manier het Kerstfeest gevierd wordt met de inwoners van Ridderkerk. Dus iedereen, jong en oud is welkom en gratis toegang.

Bij zo’n viering, die ruim een uur duurt, horen warme chocolademelk, vuurpotten, muziek van Harpe Davids en het Leger des Heils korps Rotterdam-Zuid en eigentijds toneel: “De koning komt!” De bekende organist, pianist, koordirigent, Jan Peter Teeuw, zorgt met een aantal muzikanten voor de begeleiding en de meidengroep Charming Three treedt op met een aantal kerstnummers, zoals Mary did you know.                                 

In dit Event staat het positieve bericht van Kerst centraal. Dus we zingen samen een aantal bekende kerstliederen. Er zijn informatiestands; er is ruimte om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten.

MantelzorgEen mantelzorger zet zich langdurig in voor een naaste die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Deze zorg is vaak intensief. Mantelzorgers krijgen hiervoor niet betaald. Formeel noem je alle vormen van zorg voor een naaste Mantelzorg wanneer die zorg meer dan drie maanden duurt of meer dan 8 uur in de week in beslag neemt. Deze naaste is iemand met wie je een persoonlijke of emotionele band hebt. Anders dan bij vrijwilligers kunnen zij zich niet makkelijk los maken van de zorg en nemen de zorg taken toe. Mantelzorgers die te maken hebben met een naaste met verslaving of psychische problemen hebben vaak ook last van schaamte. Mantelzorgers zorgen niet alleen voor de naaste, maar hebben ook zorgen over de naaste. Een mantelzorger die niet goed voor zichzelf zorgt kan overbelast raken en zelf zorg nodig hebben.

Soms kunnen er in een mantelzorgsituatie spanningen ontstaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de zorgtaken groter worden, wanneer het gedrag van de naaste gaat veranderen of bijvoorbeeld wanneer er weinig begrip of steun uit de omgeving is.

In Ridderkerk is er een steunpunt voor mantelzorgers, Karaat Mantelzorg. Mantelzorgers kunnen zich hier laten registreren om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Op deze manier krijgen zij ook de Pluim voor mantelzorgers.

De mantelzorgconsulenten, Mineke Boon en Esther de Meza, kunnen de mantelzorger persoonlijk ondersteunen en bieden daarnaast ook cursussen, workshops en uitjes. Meer informatie vindt u op www.karaatmantelzorg.nl of bel naar 0180-763717.

De jaarlijkse landelijke dag van de mantelzorg is op 10 november. Karaat Mantelzorg, de zorginstellingen Aafje en Riederborgh organiseren gezamenlijk een Week van de Mantelzorg. In deze week zijn er op verschillende momenten en verschillende locaties activiteiten om de mantelzorgers even in het zonnetje te zetten, zodat zij even de zorgen los kunnen laten.

Kent u een mantelzorger? Vraag hem of haar eens; “Hoe gaat het nu met jou?” Deze vraag geeft ruimte aan de mantelzorger in een situatie waarin de primaire aandacht, begrijpelijkerwijs, uitgaat naar de zorgbehoevende.

logo luther 2017Op donderdag 26 oktober vindt er in de Singelkerk een Reformatieherdenking plaats.

Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Ds. J.P.J. Voets verzorgt de meditatie. Ds. K.J. Kaptein, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Ridderkerk (Sionskerk), houdt een inleiding over een kerkhistorisch onderwerp.

Daarnaast verleent de Reformatorische Oratorium Vereniging Psallite Deo medewerking aan deze bijeenkomst. Dit koor brengt enkele liederen ten gehore die aansluiten op de inhoud en betekenis van de Reformatie.

Het programma van de Reformatieherdenking kunt u hier downloaden.

ChristmaseventDe voorbereidingen voor het kerstevent, georganiseerd door 11 verschillende kerken in Ridderkerk, zijn in volle gang! De avond start om 19.30 in sporthal de Fakkel. We zijn nog op zoek naar verschillende mensen om deze avond te doen slagen.

 

Gezocht: toneelspelers

Voor de musical zijn we op zoek naar diverse mensen die toneel kunnen spelen.

De oefendata’s zijn op vrijdag: 6 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 15 december (generale repetitie). Geïnteresseerd? U kunt zich opgeven tot uiterlijk 29 september.
Wynette Teeuw wynetteteeuw@gmail.com

 

Gezocht: muzikaal talent
Voor deze avond zijn we ook op zoek naar muzikanten die een aantal liederen begeleiden.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 6 oktober.
Jan Peter Teeuw janpeterteeuw@filternet.nl

 

Gezocht: sponsoren
Uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan dit evenement. We zijn daarom ook op zoek naar een aantal sponsoren. Mocht u in de mogelijkheid zijn om ons financieel te ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken naar NL48 INGB 0000364749  t.n.v. de 
penningmeester Evangelisatie comm. Prot. gem. de Levensbron o.v.v. Christmas Event

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Eddy van Donselaar evdonselaar@versatel.nl

 

Gezocht: opbouw/afbouw hulp
Vrijdag 15 december zal overdag de zaal opgebouwd worden en na afloop van het event zal de zaal ook weer leeg moeten. Hier kunnen we alle hulp bij gebruiken. Vele handen maken licht werk! Als u die dag in de gelegenheid bent dan horen wij dit graag!

Johan Vlietstra Johan@vlietstra.net

 

Wilt u alle voorbereidingen voor het kerstevent meenemen in uw gebed?

postercursuschristelijkgeloofDeze cursus is bedoeld voor iedereen die meer van het christelijke geloof wil weten.

De volgende thema’s worden tijdens de cursusavonden behandeld:

  • De christelijke boodschap: Wat geloven christenen met betrekking tot God, Jezus, de wereld, de mens, de zin van het leven, enzovoorts?
  • De Bijbel: Hoe is dit boek ontstaan? Wie schreven het en met welke bedoelingen? Hoe is de Bijbel opgebouwd? Waarom hechten christenen er grote waarde aan?
  • Jezus Christus: Wie was Hij? Wat is er van Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? Wat was Zijn boodschap?
  • Leven als christen: Wat is voor een christen de betekenis van het geloof in het dagelijkse leven? Waarom gaat hij of zij naar de kerk? Wat is bidden eigenlijk?

 

De Oriëntatiecursus christelijk geloof wordt gegeven op 5 donderdagavonden: 26 oktober en 2, 9, 16, 23 november 2017 en begint om 19.45 uur aan de Kerksingel 6A (achterzijde Christelijke Boekhandel “De Kandelaar

 

Iedereen is van harte welkom op één of meerdere cursusavonden.

De cursus is gratis. Wie deelneemt aan de cursus, ontvangt een cursusmap.

 

Aanmelding  bij Marieke van Eijsden via de mail (marieke.van.eijsden@gmail.com) of telefonisch (0180-427299). Door haar kan, indien gewenst, ook nadere informatie worden verstrekt.

Bevestiging GD Kamphuis

Met grote dankbaarheid kunnen wij mededelen dat D.V. zondag 8 oktober dominee G.D. Kamphuis bevestigd zal worden in de Singelkerk. 

De bevestigingsdienst begint om 10.00 uur en zal worden geleid door dominee P.J. Visser uit Amsterdam. Het thema van de verkondiging is 'Doorgaan op het Zijne....!' naar aanleiding van Kolossenzen 1:1-14 

De intrededienst begint om 14.30 uur en het thema van de verkondiging is 'Een geheim om te delen...' naar aanleiding van Kolossenzen 4:3,4. 

Heel hartelijk welkom in beide diensten!

javdberg

Het seizoen  voor de Bijbelkringen begint op 27 september  a.s. om 20.00uur met een gezamenlijke startavond in Obadja, die voor zowel kringleden als gemeenteleden is bedoeld, dus u bent allen hartelijk welkom.

 

Het komende seizoen  lezen alle huisbijbelkringen het Johannes Evangelie. Een deel van de kringen doet dat tekst voor tekst. Een ander deel gebruikt het boekje ‘Johannes. Een dringend  getuigenis’ , geschreven door dr. J.A. van den Berg.

 

Op deze startavond  zal de inleidende lezing worden verzorgd   door de auteur van het boekje, dr. J.A. van den Berg, algemeen directeur van de IZB.

 

Men kan  zich  dan ook aanmelden voor deelname aan één van de kringen of aangeven te willen wisselen van kring.

 

Chadash helpt Libanon

 

Wat

  • Hulp aan schooltje voor Syrische vluchtelingen

Waar

  • Noord-Libanon : Manjara

 

De christelijke gemeente aldaar heeft drie garageboxen gehuurd van waaruit zij les geven en het evangelie doorgeven aan kinderen van vluchtelingen.

Het betreft het armste gedeelte van Libanon en eveneens de armste vluchtelingen.

chadashlibanon

Singelkerk achterzijde01Open Monumentendag

thema: Boeren, burgers en buitenlui

In het weekend van 9 en 10 September 2017 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om (met name) gebouwen te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. Gebouwen die historie uitademen. Die ooit zijn gebouwd naar behoefte of met een speciale bedoeling en waar de tijd sindsdien doorheen is gegaan. Soms volledig gerenoveerd en van binnen naar eigen smaak aangepast, maar soms ook in originele staat bewaard.

De oude Singelkerk is zo’n gebouw dat zorgvuldig in originele staat is bewaard. Het is door de eeuwen heen hèt beeld van het oude Ridderkerk geweest en toch ook wel gebleven. Wie kent niet de imposant hoge toren en de smalle gracht om de kerk heen? Het ademt rust in een, met woningen en gebouwen omsloten plek in het oude deel van Ridderkerk. En dat vlak naast het drukke centrum aan de overkant van de weg. Wie er op let, tijdens het langslopen over de Kerksingel, merkt het. Het is er eigenlijk altijd rustig. De Singelkerk is zo’n gebouw waar je in gedachten verzonken naar kan staren en vervolgens de tijd vergeet.

Het thema voor dit jaar is: boeren, burgers en buitenlui. De Singelkerk heeft deze doelgroepen door alle tijden heen mogen verwelkomen en doet dat nog steeds graag. De Singelkerk is vaak alleen op zondag open ivm de erediensten, maar speciaal voor Open Monumentendag willen we de kerkdeuren open zetten en u ook op zaterdag 9 September welkom heten in de Singelkerk.

De Singelkerk is op zaterdag 9 September geopend vanaf 11:00 t/m 16:00.

We hopen van harte u op deze dag te mogen begroeten.

Openjeogen

Startweekend | vrijdag 16 t/m zondag 17 september

 

Het startweekend 2017 staat voor de deur met een hoop activiteiten en hopelijk zien we u en jou bij één of meerdere activiteiten. Het thema van dit jaar is ‘Open je ogen’.

 

Programma Startweekend:

 

Vrijdag 15 september

Vrijdagavondspel! Hey tieners, om het startweekend goed te beginnen is er weer een spannend avondspel bedacht! Dit jaar zal dat plaatsvinden op 15 september in het Oosterpark! Nieuwe plek en dus nog spannender! We verzamelen om 20.45 uur in Obadja en kom op de fiets! Het spel is voor iedereen vanaf groep 8 en tot en met 15 jaar. Neem ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Zorg dat je kleding aantrekt die vies mag worden. Je wordt thuisgebracht! Aanmelden kan via het e-mailadres:startweekend@singelkerk.nl   o.v.v. vrijdagavondspel. Als je vragen hebt, kan je die stellen aan Simon Koster (06-50416403) of Corina Gouweloos. We hopen dat jullie allemaal komen!

 

Zaterdag 16 september

Zaterdagochtend

Na het succes van vorig jaar, is dit jaar ook weer de speeltuin aan het Tegelpad gereserveerd. Op zaterdagmorgen verwachten we de allerjongste kinderen uit de gemeente met hun ouders in speeltuin Tegelpad in Slikkerveer. Dan zijn de kinderen nog lekker actief en kunnen de allerkleinsten ‘s middags lekker naar hun bed. We hebben de speeltuin geheel tot onze beschikking. De ouderen van de gemeente worden nadrukkelijk uitgenodigd ‘op de koffie te komen’ in de speeltuin. Gezellig! Mocht het minder lekker weer zijn, is er mogelijkheid om binnen te zitten, dus voor het weer hoeft u het ook niet te laten.

We willen hiervoor gemeenteleden vragen een lekkere taart te bakken voor bij de koffie. Wil je iets lekkers bakken? Geef het door aan ansvantzelfde@solcon.nl. Jullie zijn welkom tussen 10.15-12.30 uur. Heb je geen vervoer? Dan graag een mailtje naar startweekend@singelkerk.nl  o.v.v. speeltuin Tegelpad of een telefoontje naar Gertine Kooijman, 06-81496133.

 

Zaterdagmiddag

Zaterdagmiddag zijn de oudere kinderen (7-14 jaar) welkom van 14.00 tot 17.00 uur in het Oosterpark (parkeerplaats naast de Bloemenjungle). Trek wel oude kleding aan die vies mag worden, want we gaan ook klauteren en klimmen. Het zou fijn zijn als je jezelf opgeeft via startweekend@singelkerk.nl o.v.v. zaterdagmiddag, zodat we weten hoeveel er ongeveer komen. Als je vragen hebt, kan je die stellen aan Wim van Asperen (06-29113981)

 

Kampvuuravond

De zaterdagavond van het startweekend was vorig jaar een succes en daarom gaan we dit jaar voor de herhaling! De kampvuuravond is een informele avond vol gezelligheid, vriendschap, ontmoeting, gemeentezijn, openheid, warmte en inhoud. We beginnen de avond om 20.00 uur en na het zingen van enkele liederen zal dominee Ron van der Spoel met ons nadenken over het thema ‘gebedsvernieuwing in de gemeente’, waarna we gezellig met elkaar napraten rond verschillende kampvuren. En dat onder het genot van een hapje en een drankje. Het belooft echt een hele mooie avond te worden, dus zorg dat je erbij bent! Hartelijk welkom vanaf 15 jaar en omdat er ook catering geregeld wordt, willen wij graag weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. De locatie is de tuin van de familie Van der Duijn Schouten aan de Lagendijk 273. Oh ja en het is helemaal gratis! Opgeven kan t/m zaterdag 9 september via kampvuuravond@singelkerk.nl. Als je vragen hebt, kan je die stellen aan Johan van Erk (06-29069531) of Raymond Schrik (06-27036098).

 

Zondag 17 september

Ochtend

Open je ogen! Dat is het thema dat tijdens de ochtenddienst centraal zal staan in de preek van dominee Van Lingen. Na de ochtenddienst is iedereen welkom in gebouw Obadja voor koffie/thee/fris/koek en om elkaar te ontmoeten. Aansluitend zal de preekbespreking gehouden worden naar aanleiding van de ochtenddienst waarbij iedereen vanaf 15 jaar welkom is! We zien je graag het hele programma! Heb je geen oppas kunnen regelen voor de kleintjes, maar wil je natuurlijk graag even wat komen drinken? (Ook) welkom!

 

Middag

Let op! De middagdienst begint vandaag om 16.00 uur. Zo heeft iedereen de tijd het startweekend om 18.45 uur in de kerk af te sluiten. Hier zullen we zingen over het openen van onze ogen… voor God, de gelovige ander en de wereld. Jong en oud is welkom! Tot dan

Sleutel2017Hoi allemaal.

Weet je nog wat een prachtig concert we hadden in de Singelkerk met Kinga? Hebben jullie de DVD ook nog vaak bekeken? Dat was echt nagenieten!

Op 28 augustus gaan we weer beginnen met zingen. We gaan gelijk hard oefenen voor het startweekend, want dan mogen we zingen tijdens het zanguurtje in de Singelkerk! Dus we hopen jullie allemaal weer te zien.

Ben je nog nooit geweest? Zit je in groep 1 tot en met 8 van de basisschool? Dan ben je van harte welkom om met ons mee te doen!

We oefenen op maandagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur in gebouw Obadja.

Wij hopen jou dan ook te zien op 28 augustus!