Komende woensdagochtend 7 augustus is er weer een koffieochtend. Deze keer opnieuw niet in Obadja vanwege de verbouwing,  maar in de Oudheidkamer.

Als u het fijn vindt om mensen te ontmoeten en een gezellig praatje te maken onder het genot van koffie of thee bent u van harte welkom.

Van 10 uur tot 11.30 uur staan de deuren van de Oudheidkamer voor u open. Neem gerust iemand mee!

Startweekend

Voor de opening van het winterwerk zal weer een startweekend plaatsvinden.

Het betreft het weekend van 13 t/m 15 september, reserveer deze data alvast in uw agenda.

Dit jaar is het thema ‘Kom doe mee!’

Het programma van het weekend volgt later. We hopen op een goede opkomst!

Koffieochtend nu in de Oudheidkamer!

Komende woensdagochtend 3 juli is er weer een koffieochtend. Deze keer opnieuw niet in Obadja vanwege de verbouwing,  maar in de Oudheidkamer.

Als u het fijn vindt om mensen te ontmoeten en een gezellig praatje te maken onder het genot van koffie of thee bent u van harte welkom.

Van 10 uur tot 11.30 uur staan de deuren van de Oudheidkamer voor u open. Neem gerust iemand mee!

Benefiet2706D.V. donderdag 27 juni 2019 geeft het Christelijk Gemend Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ o.l.v. Jan Quintus Zwart samen met Tiener- en Kinderkoor De Sleutel uit Ridderkerk een benefietconcert in de Singelkerk. Het orgel zal bespeelt worden door Jan Peter Teeuw.

De aanvang is om 19.30 uur.

De opbrengst van het concert is bestemd voor het werk van stichting Tabitha, de hulpverlening in Oost-Europa.

Toegangsprijs:

  • aan de kerk € 7,50, gezinskaart € 15,00
  • in de voorverkoop € 6,00, gezinskaart € 12,00
  • Voorverkoopprijs van 20 mei 2019 uitsluitend t/m 26-6-2019

Kaarten verkrijgbaar:

  • per email: info@praisehim.nl
  • Fam. Schrik, Couperusstraat 7 te Ridderkerk, telefoon: 0180-434955

nachtvangebedBid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in de Goede Herderkerk.

Wereldwijd worden miljoenen christen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daar gehoor aan te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het zwaar hebben. Bid mee!

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 21 op 22 juni in de Goede Herderkerk, Seringenstraat 1 te Ridderkerk.  De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot ongeveer 4 uur. U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van de Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed.

Neem voor vragen contact op met: Mevrouw Heleen Quist, Telefoon 0180422612

Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht 

Open Kerk v Pinkstermarkt poster 1Tijdens de Pinkstermarkt, op zaterdag 8 juni, houdt de Singelkerk Open Kerk. Iedereen is welkom om binnen te lopen. We willen als kerk niet alleen in het dorp present zijn, maar hopen en bidden ook dat mensen iets opvangen van de Goede Boodschap.

Van 14.00 tot 15.00 uur is er een Evensong, een bijeenkomst naar oude Engelse kerktraditie met Schriftlezing, gebed en lied.

Om 10.00 en 12.00 uur wordt het pinksterevangelie gelezen.

Verder is er gedurende de hele dag muziek. Een heuse organistenestafette wordt om 13.00 uur onderbroken als kinderen van de familie Marck diverse andere instrumenten zullen bespelen.

Dank intussen voor wie zich meldde als gastvrouw/-heer!

 

Gemeenteleden voor evangelisatiekraam gezocht

Op de Kerksingel is onze gemeente tijdens de Pinkstermarkt met een evangelisatiekraam present (naast de diverse ‘GZB-stands’). Ook op deze manier willen we voor mededorpelingen beschikbaar zijn en hopen we de christelijke boodschap te kunnen delen. Er is nog een aantal gemeenteleden (m/v) nodig om deze te bemannen. Graag opgeven via e.van.dalen@outlook.com, met vermelding van de beschikbare uren. Alvast dank!

HelenBerhaneOp 20 juni wordt er in het verlengde van de wandeltocht voor vrouwen in samenwerking met de Stichting de Ondergrondse Kerk ( SDOK) een bijeenkomst georganiseerd.

Te gast is Helen Berhane, een Eritrese christin, die vervolging aan den lijve heeft ondervonden.

Haar ervaringen zijn in een eerder stadium beschreven in het boek “Het lied van de nachtegaal’.

Zij wil graag persoonlijk haar verhaal, vertaald door een tolk, met ons delen om te getuigen van Gods aanwezigheid in deze moeilijke omstandigheden! Iedereen die zich betrokken weet op het werk van SDOK is van harte uitgenodigd.

Vanaf 09.00 uur bent u welkom in verenigingsgebouw ’t Visnet, Graaf Lodewijkstraat 25 te Ridderkerk-Slikkerveer.

Om 09.30 begint het programma dat rond 11.00 uur zal eindigen.

Tijdens de bijeenkomst is er een collecte voor SDOK, daarnaast is er ook kinderoppas.

Indien u vragen heeft of opgehaald wilt worden dan zijn wij bereikbaar onder telefoonnummer 06-46114220.

In vervolg op de eerder gehouden gemeenteavond, willen we op dinsdag 4 en donderdag 6 juni a.s. met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp uit het beleidsplan. We beginnen om 20.00 uur in de benedenzaal van de Ichthuskerk. Om zeker te weten dat wij met deze 2 avonden kunnen volstaan, vragen wij u zich vooraf aan te melden via psalmenenliederen@singelkerk.nl of tussen 17.00 uur en 18.00 uur bij Ad van ’t Zelfde op 06-26481288. Geef s.v.p. aan wanneer u naast de avond van uw voorkeur ook de andere avond kunt.

De indeling van de avond zal vooral bestaan uit het met elkaar delen van informatie en inzichten, onderling gesprek aan de hand van teksten en concrete vragen en een gezamenlijke afronding.

Over dit onderwerp is een keur aan lectuur beschikbaar. Het zou fijn zijn als u zich door middel daarvan voorbereidt op het gesprek met elkaar in de gemeente. Via bijgevoegde link is direct te downloaden:

De inhoud van deze artikelen komt aan de orde op de avonden.

Desgewenst kunt u een papieren versie opvragen bij Ad van ’t Zelfde.

Verder is uiteraard veel meer lectuur beschikbaar. Wij noemen o.a. de brochure “Psalm en lied” van dr. P.H. van Harten en “De liturgie in de hervormde gemeenten,” uitgave van de Geref. Bond.

Hartelijk welkom!

Vorig jaar zijn we met de belijdenisgroep en anderen een vijftal avonden doorgegaan. Dit jaar weer. Nu drie avonden. De 18+ catechisanten, 20+ers en 30+ers, van harte welkom. We bespreken aan de hand van bovenstaande methode de 2de helft van Filippenzenbrief. Van harte welkom! Ook als je nieuw bent of zoekend bent.

Tijdstip: 20.00 uur. In de Boezemkerk in Bolnes (i.v.m. de renovatie van Obadja). Het gaat om: 20 mei, 3 en 17 juni! Meld je even aan: g.kamphuis@planet.nl.

wandeltochtAls één lid lijdt, lijden alle leden mee.

1 Korinthe 12:26

De nood van onze vervolgde broeders en zusters is hoog en aangrijpend! Wereldwijd worden 24 miljoen christenen vervolgd en hun aantal groeit nog steeds....

Voor de derde keer wordt in Ridderkerk een vrouwen sponsor wandeltocht georganiseerd. We lopen met vrouwen uit verschillende kerken een tocht van vijf kilometer om onze verbondenheid met de vervolgde christenen te onderstrepen. Daarbij vragen we de deelnemers zich te laten sponsoren, om zo geld op te halen voor de stichting SDOK. Deze stichting komt in gebieden waar christenen het heel zwaar hebben, om hen te bemoedigen, te helpen en te ondersteunen.

De tocht wordt gehouden op woensdag 10 april. We verzamelen om 18.30 uur op de parkeerplaats van de Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg te Ridderkerk.

Loopt u/jij ook (weer) mee?! Sms/app dan naar 06 48647688 of 06 46114220 voor opgave. U/jij ontvangt dan verdere informatie en de benodigde sponsorlijst.

Singelkerk zijaanzicht02In april gaat de Singelkerk tweemaal op zaterdag open: op 13 april en Stille Zaterdag 20 april. Welkom!

  • Op 13 april kan iedereen tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen. Het orgel wordt bespeeld en om 14.00 is er een zanguurtje (luisteren kan ook).
  • Op 20 april is de kerk ’s middags open: van 14.00 tot 16.00 uur. Stille Zaterdag vraagt om inkeer en meditatie; er is dan geen muziek.

In de Stille Week zijn er ’s avonds drie korte bijeenkomsten in de Singelkerk: op maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 april. Met Schriftlezing, gebed, samenzang en in stilte richten we onze gedachten op de gekruisigde Knecht.

De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur en duren ruim een halfuur. Welkom!

Klik hier voor het programma