gemeentedagTijdens en na de startweek krijgt u hier een impressie te zien van de diverse activiteiten.

Heeft u zelf ook foto's gemaakt die u wilt delen met andere gemeenteleden? Neem dan contact op met de webmasters (webmaster@singelkerk.nl), dan kunnen zij de foto's op de website erbij zetten.

 

Net als vorig jaar openen we D.V. het aanstaand kerkelijk seizoen met een heuse Startweek. We beginnen op zondag en eindigen de zondag een week later. In de tussenliggende week is er de Bijbelleesweek (in Obadja). Het thema van het nieuwe seizoen is: Alles op Zijn plek (over de Christelijke gemeente).

Om het seizoen op een leuke manier af te sluiten, organiseert de JV ook dit jaar een barbecue voor de gehele gemeente. U bent van harte welkom op D.V. 25 juni vanaf 17.30 uur op het terrein van Aardoom Hoveniers (Hovystraat 1). Er is ook een springkussen voor de kinderen. Er zal geen vaste entreeprijs gerekend worden. Er komt een ton te staan waarin een vrije bijdrage geleverd kan worden. De opbrengst gaat naar RRDF en naar de GZB.

Op 2e paasdag hebben diverse leden van onze Jeugdvereniging Obadja meegedaan aan de HGJB-actie 'Make a difference' 2011, kortweg 'Mad 2011' genoemd. De HGJB heeft een klein boekje uitgebracht waarin diverse kleine acties staan, met als achterliggende gedachte 'Pasen =Jezus heeft alles op z'n kop gezet: er is hoop voor jou en deze wereld. Die hoop mag jij laten zien - door met heel kleine dingen een verschil te maken.'

Rik van Doorn heeft van deze leuke actiedag een fraai filmpje gemaakt:

Ook in het Nederlands Dagblad heeft de volgende dag een leuk artikel gestaan over onze jongeren. Dit artikel is hieronder te downloaden.

{jd_file file==238}

bijbelleesroosterTijdens de startweek van dit seizoen hebben we een bijbelleesweek gehouden, De deelnemers hebben dit als zeer nuttig en ook als waardevol ervaren. Daarom willen we in de lijdensweek weer elke morgen met elkaar de dag beginnen met bijbellezen. Het is een stimulans voor je eigen stille tijd, je omgang met God, om 's ochtends bij elkaar te komen om het woord van God te lezen. Na een stil moment waarin iedereen voor zichzelf leest, worden gedachten kort met elkaar gedeeld. Het halfuurtje wordt afgesloten met gebed, waarna iedereen zijn/haar dag 'in' gaat. Iedereen is van harte welkom, de hele week van 06.30 tot 07.00 uur in gebouw Obadja.

Naar Christus_Toe_BrochureOnder de titel Naar Christus toe. Het geheim van de prediking voor onze tijd doordacht is de brochure over de prediking die onder verantwoordelijkheid "van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond verscheen, weer beschikbaar. In kort bestek wordt ingegaan op wat de bediening van het Woord is, op de verhouding wet en evangelie, op wat we verstaan onder de dwaasheid van de prediking enz.

 

vasten en_minderenVoor veel christenen in vasten een actueel thema, waarbij de centrale vraag is: Wat wil God van ons? Hoe wil Hij dat we vasten en hoe moeten we dit dan in praktijk brengen? Daarover gaat het zeventiende deel in de Artiosreeks, Vasten en minderen. Hoe vasten van betekenis veranderde. Het is geschreven door de Ridderkerkse verpleeghuisarts en theoloog dr. A.A. Teeuw.

De auteur bespreekt welke ontwikkeling vasten in de tijd van de Bijbel, in de Middeleeuwen en na de Reformatie doormaakte. Ook gaat hij in op hedendaagse varianten van vasten en stelt hij de vraag: Is vasten gezond?

Vasten en minderen verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 144 blz. en kost € 12,50