Op dit moment bereiden onze diakenen een noodhulpcollecte voor het zwaar getroffen Beiroet(Libanon) voor. Deze collecte zal op zondag 30 augustus worden gehouden. De opbrengst zal worden afgedragen aan het christelijk noodhulpcluster.

Beiroet

Voor de opening van het winterwerk zal ook dit jaar het startweekend plaatsvinden.

Het betreft het weekend van 18 t/m 20 september. Reserveer deze data in uw agenda!

Dit jaar is het thema ‘Goed om te horen!’. Tijdens het weekend zijn er activiteiten voor jong en oud. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zal het weekend in een aangepaste vorm plaatsvinden. Het programma wordt later bekend gemaakt.

Logo Goed om te horen

Bij voldoende bezetting vanuit onze kerk zal deze kar daar in juni en juli op zaterdag staan (2x een blok van 1,5 uur tussen 11.00 en 14.00 uur).
Natuurlijk met inachtneming van de geldende maatregelen.

Vorige week waren er gesprekjes mogelijk met het winkelend publiek. Het blijkt dat ook deze activiteit ertoe doet en daarom gaan we graag door!

Als commissie zijn we erg dankbaar dat we de goede boodschap ook op deze manier kunnen delen met de inwoners van Ridderkerk.
 
Wij kunnen dit uiteraard niet alleen. Om mee te doen, kunt u zich opgeven bij Jan-Willem van der Pol: janwillempol@hotmail.com
of 06-30978361. Probeer ’t eens!

 

fietskar

En de winnaars van de Singelquiz zijn... Jan en Nel Vos

Van harte gefeliciteerd met de overwinning en heel knap, slechts 3 vragen fout van de 60!

Zij kregen 2e Pinksterdag de cadeaubon van Christelijke boekhandel de Kandelaar overhandigd door de voorzitter van de Kandelaar Gerard Rijsdijk en de organisator van de Singelquiz Raymond Schrik

De vragen en antwoorden van de quiz zijn hier terug te vinden.

En voor de liefhebbers die de quiz nog een keer willen spelen...de powerpoint van de quiz is hier te downloaden.

Heel hartelijk dank voor jullie deelname en vele leuke berichtjes! Misschien moeten wij dit in het najaar nog maar een keertje doen...

winnaarssingelquiz

“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Want als we bidden, zijn er geen grenzen. Dan zijn er geen gevangenismuren en geen gesloten deuren.”  Anne van der Bijl

Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks de Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen.

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag 12 juni op zaterdag 13 juni.

De opzet is, mede door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, anders dan voorgaande jaren. Fysieke deelname aan gebed in (grote) groepen is vooralsnog niet reëel. Dit jaar kun je daarom thuis aan de Nacht van Gebed meedoen door het volgen van de livestream of via het YouTube kanaal van Open Doors.

Hoe doe je mee? Heel simpel: ga vrijdagavond 12 juni naar  https://www.opendoors.nl/nacht
 of ons YouTube-kanaal. Ontvang je graag een herinnering? Vraag dan het gebedsboekje aan via de website www.opendoors.nl


Het programma
De Nacht van Gebed vindt plaats van 21.00 tot 01.00 uur. Gedurende dit vier uur durende programma zal naast gebed ook ruimte voor overdenkingen en muziek zijn. Het programma bestaat uit 4 blokken van een uur; elk blok is verschillend van inhoud.

Je kunt tussen 21:00 uur en 01.00 uur op ieder moment aanhaken. We verwachten niet van je dat je de volledige 4 uren online aanwezig bent en meebidt, alhoewel we dat natuurlijk wel erg op prijs stellen.

Tijdens dit live programma is er een mogelijkheid om je reactie te plaatsen en blijf je op de hoogte van wat er elders in het land gebeurt.

We kijken ernaar uit om deze avond samen met jou voor onze vervolgde broeders en zusters in de rest van de wereld te bidden! Op een andere manier, maar met Gods zegen krachtiger dan ooit!

nachtvangebed2020

“Draagt elkanders lasten”

Een aantal weken geleden, toen de corona-crisis zich aankondigde, was er een aantal kerken die in Slikkerveer samenkwamen om na te denken over het reiken van een helpende hand. We wilden naar buitenkomen als één geheel. Mensen – ongeacht wel of geen lid van een kerk – zouden bij ons terecht moeten kunnen voor eenvoudige hulpvragen, voor een gesprek ed.

Dat initiatief is inmiddels uitgegroeid.

Er is een centraal emailadres: gezamenlijkekerkenridderkerk@gmail.com

Er is samenwerking met allerlei andere maatschappelijke en andersoortige instanties. Gezamenlijk staan alle initiatieven op de website www.ridderkerkhelpt.nl

 

Advertentie Ridderkerk Helpt

Stille week & Pasen

De kerk is ‘virtueel open’ om 19.15 uur.

Vanaf maandag t/m donderdag zal er dan een kort moment zijn van meditatie, muziek, solozang en een Bijbelgedeelte.

Centraal staat het thema ‘Mensen langs de kruisweg’.

Bent u ook ‘aanwezig’?

Flyer stille week

Vanwege de genomen maatregelen inzake het Coronavirus zullen de kerkdiensten enkel online te volgen zijn. Daarom hebben wij de volgende middelen ingesteld om de kerkdiensten online te kunnen volgen:

 

Audio

Via de normale link van de website van de Singelkerk: https://singelkerk.nl/diensten/live-meeluisteren.html

Via de website van kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/33-Hervormde-gemeente-Singelkerk

 

Audio en Video

We hebben een YouTube Live Stream ingesteld. De Live Stream is bereikbaar via het YouTube kanaal van de Singelkerk: https://www.youtube.com/channel/UC1mlMi2EeZ1i1tln8pnEhLA 


Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten voor het publiek.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, zullen de kerkklokken van de Singelkerk net als vorige week woensdag ook vanavond vanaf 19.00 uur weer een kwartier lang luiden.

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen wij als Singelkerk, samen met heel veel kerken in Nederland, mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

 

Aansluitend zal dominee Kamphuis om 19.15 uur een meditatie verzorgen, die in een half uur gepaard gaat met liederen (via een CD) en gebed.

Deze uitzending is te volgen via de website van de Singelkerk: https://singelkerk.nl/diensten/live-meeluisteren.html en de YouTube Live Stream: https://www.youtube.com/channel/UC1mlMi2EeZ1i1tln8pnEhLA

 

klokken

“… geef heil door Uw rechterhand, en red het zuchtend vaderland”. Psalm 60: 3 (berijmd)

Psalmwoorden zetten ons op het spoor van gebed, van bidden dat roepen wordt, vol hunkering, vol verlangen naar tekenen van heil, van redding, van genezing. Die woorden nemen we als gemeente, zondag op onze lippen. Wij samen: de weinigen die in de kerk zijn, de velen die thuis met ons verbonden zijn. Ons bidden en zingen wordt een hartstochtelijke roep naar de hemel om genade, ontferming voor ons, onze ouders, opa’s en oma’s, onze kinderen en kleinkinderen, voor allen die alleen staan, voor allen die geborgen zijn in Jezus’ bloed, voor allen die Christus niet kennen. Voor allen die gezond zijn en voor hen die ziek zijn. Mogen wij er voor elkaar zijn, binnen en buiten de gemeente.

Wij ervaren in deze tijd allemaal onze kwetsbaarheid, onze afhankelijkheid. Zoveel maakbaarheid is ineens verdwenen. We hopen en we wachten, als gemeente van Christus bidden we voor ons zelf en de wereld om ons heen. Wij zoeken om de dingen te verstaan, om de tekenen te duiden. Over de wereld gaat een stem, een roep. En we geloven dat die stem niet buiten God om gaat. Over de wereld gaat in het Evangelie ook Zijn roep voor ons om bekering. Waarvan? Bespreek dat eerlijk met de Heere in uw leven.

In deze tijden denken wij aan onze ouderen. Ze komen niet buiten, krijgen geen bezoek. We denken aan hen die in de verpleegtehuizen zijn, huizen die op slot zijn gegaan, om wie zo kwetsbaar is te beschermen. Zij zien en ontmoeten hun geliefden niet. Wij dragen hen op aan Gods troon van genade. Evenals onze zo kwetsbare gehandicapte naasten, des te meer als er in hun omgeving ernstige ziekteverschijnselen zijn, als we als gezin of familie hen niet kunnen bezoeken.

Voor mensen in de zorg, de verpleging, op de afdelingen, op de I.C. bidden wij. We denken aan artsen, in de groepspraktijken, op de afdelingen van zieken- en verpleegtehuizen. Zij komen in behandeling, onderzoeken en verpleging in contact met zieken. Moge onze God hen beschermen, bemoedigen als ze bezorgd zijn, liefdevol omringen.

We denken evenzeer aan politie en brandweer, aan mensen in de begrafenis zorg, die zich  in risicovolle situaties moeten begeven, die in situaties van verdriet en rouw pijnlijke beslissingen moeten nemen. Wijsheid, mildheid, beslistheid en bescherming bidden wij hen toe.

Sommigen van onze geliefden zitten nog in het buitenland. Kunnen ze terug? Moeten ze daar blijven? We leven mee met hen.

Van een andere orde, maar evenzeer zorgelijk is de situatie voor onze ondernemers. Ineens staat ons bedrijf stil waaraan jaren lang met passie en inzet is gebouwd. Er komt een streep door de rekening. Hoe nu verder? Ons aardse bestaan brengen wij voor Gods aangezicht.

We denken aan hen die in het onderwijs werken, aan onze jongeren, onze kinderen. Ook zij zijn kwetsbaar. We pleiten op de trouw van God. We bidden op de rotsgrond van Gods verbond. Ik bid u  overgave, vertrouwen toe! Een christen is vreemdeling, pelgrim, op weg naar een beter vaderland. Een christen weet van rust midden in onrust, van vrede in tijden van angst. In leven en sterven het eigendom van Christus, mijn Heere.

                                                                                                                                                Ds. G.D. Kamphuis

Givt Logo tagline NL bluebackgroundOnline collecte

De genomen maatregelen met betrekking tot het bezoeken van de kerkdiensten vanwege het coronavirus vragen ook om alternatieve manieren voor het inzamelen van de gaven. De inzameling van de gaven blijft een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk en diaconie. Omdat het grootste gedeelte van de gemeente nu de kerkdiensten online volgt hebben wij een mogelijkheid gevonden in het online collecteren in de vorm van Givt.

Wat is Givt?

  • Givt is een gratis app, waarmee er op eenvoudige, veilige en anonieme wijze collectegeld overgemaakt kan worden naar de Singelkerk.
  • Met de app kun je ook tegelijkertijd aan 2 of 3 collecten geven in 1 overboeking, bijvoorbeeld eerste collecte kerkelijk werk, de tweede collecte diaconie en de derde collecte is voor de kerkjes aan de uitgang.
  • Steeds meer kerken werken met deze app en de app is ook gekoppeld met kerkdienstgemist.nl
  • Bekijk voor meer informatie en het downloaden de singelsite: https://singelkerk.nl/diensten/collecte.html

Kost Givt geld?

Givt is betaalverkeer en dat betekent dat er transactiekosten aan verbonden zijn. Die kosten worden ingehouden van je gift en bedragen 4,5 cent per gegeven Euro. Als u normaal gewend bent een collectebon van € 0,65 in de collectezak te doen, dan zou het mooi zijn als u via de app dus € 0,70 overmaakt.

Werkwijze collecten

  • Op de singelsite staat een qr-code bij het online luisteren van de dienst. Als u die met uw smartphone of tablet scant, dan kunt u makkelijk de app downloaden en geld overmaken.
  • Als u via kerkdienstgemist.nl meeluistert, dan ziet u onderaan een button ‘Geef met Givt’ en door hierop te klikken kunt u collectegeld aan de Singelkerk overmaken.
  • Daarnaast is het ook mogelijk om zelf collectegeld over te maken op IBANnummer NL60RABO0385850522 o.v.v. collecte. De gift zal 50/50 over de beide collectedoelen verdeeld worden.
  • U kunt ook het collectegeld apart houden en bij een eerstvolgend kerkbezoek als extra gaven meenemen.

Wij hopen met deze oplossingen een mooie oplossing voor de inzameling van de gaven aangeboden te hebben en laat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid hierin nemen.

Kerkvoogdij en Diaconie Singelkerk

 

Givt collecte

Maatregelen Singelkerk in verband met de adviezen van de overheid inzake het Coronavirus

 

Kerkdiensten

Het is de bedoeling de kerkdiensten te laten doorgaan, uiteraard met minder dan 100 aanwezigen. Daarom zullen de wijkouderlingen mensen/gezinnen persoonlijk voor een dienst uitnodigen.

Er worden geen gasten van buiten de gemeente toegelaten in de dienst.

Er zal slechts een deel van de kerkenraad aanwezig zijn in de dienst.

De kinderoppas vervalt

De diensten worden, zoals gebruikelijk gewoon via www.kerkdienstgemist.nl en www.singelkerk.nl uitgezonden. Daarnaast wordt er nog gekeken of een eventuele livestream mogelijk is.

 

Gemeenteactiviteiten

De ouderenmiddag van 28 maart vervalt.

De catechisaties gaan vooralsnog gewoon door, volgens de lijn die voor de scholen geldt. Dus gewoon komen behalve bij verkoudheid, e.d.

De preekbespreking met JV en gemeente van 22 maart vervalt.

De preekbespreking met 12- tot 14-jarigen van 29 maart gaat wel door.

De bijbelkring in Obadja van 19 maart vervalt.

 

Kerk open

In afstemming met de evangelisatieouderling en -commissie is de kerk doordeweeks op verschillende momenten open. Zodat wie dat wil van ons dorp binnen kan komen, voor een gesprek, een gebed, een kop koffie.

De tijdstippen zullen later nog gecommuniceerd worden.