In vervolg op de eerder gehouden gemeenteavond, willen we op dinsdag 4 en donderdag 6 juni a.s. met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp uit het beleidsplan. We beginnen om 20.00 uur in de benedenzaal van de Ichthuskerk. Om zeker te weten dat wij met deze 2 avonden kunnen volstaan, vragen wij u zich vooraf aan te melden via psalmenenliederen@singelkerk.nl of tussen 17.00 uur en 18.00 uur bij Ad van ’t Zelfde op 06-26481288. Geef s.v.p. aan wanneer u naast de avond van uw voorkeur ook de andere avond kunt.

De indeling van de avond zal vooral bestaan uit het met elkaar delen van informatie en inzichten, onderling gesprek aan de hand van teksten en concrete vragen, en een gezamenlijke afronding.

Het zou fijn zijn als u zich voorbereidt aan de hand van de volgende lectuur:

U kunt deze artikelen downloaden door op het artikel te klikken.

Hartelijk welkom!

Vorig jaar zijn we met de belijdenisgroep en anderen een vijftal avonden doorgegaan. Dit jaar weer. Nu drie avonden. De 18+ catechisanten, 20+ers en 30+ers, van harte welkom. We bespreken aan de hand van bovenstaande methode de 2de helft van Filippenzenbrief. Van harte welkom! Ook als je nieuw bent of zoekend bent.

Tijdstip: 20.00 uur. In de Boezemkerk in Bolnes (i.v.m. de renovatie van Obadja). Het gaat om: 20 mei, 3 en 17 juni! Meld je even aan: g.kamphuis@planet.nl.

wandeltochtAls één lid lijdt, lijden alle leden mee.

1 Korinthe 12:26

De nood van onze vervolgde broeders en zusters is hoog en aangrijpend! Wereldwijd worden 24 miljoen christenen vervolgd en hun aantal groeit nog steeds....

Voor de derde keer wordt in Ridderkerk een vrouwen sponsor wandeltocht georganiseerd. We lopen met vrouwen uit verschillende kerken een tocht van vijf kilometer om onze verbondenheid met de vervolgde christenen te onderstrepen. Daarbij vragen we de deelnemers zich te laten sponsoren, om zo geld op te halen voor de stichting SDOK. Deze stichting komt in gebieden waar christenen het heel zwaar hebben, om hen te bemoedigen, te helpen en te ondersteunen.

De tocht wordt gehouden op woensdag 10 april. We verzamelen om 18.30 uur op de parkeerplaats van de Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg te Ridderkerk.

Loopt u/jij ook (weer) mee?! Sms/app dan naar 06 48647688 of 06 46114220 voor opgave. U/jij ontvangt dan verdere informatie en de benodigde sponsorlijst.

Singelkerk zijaanzicht02In april gaat de Singelkerk tweemaal op zaterdag open: op 13 april en Stille Zaterdag 20 april. Welkom!

  • Op 13 april kan iedereen tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen. Het orgel wordt bespeeld en om 14.00 is er een zanguurtje (luisteren kan ook).
  • Op 20 april is de kerk ’s middags open: van 14.00 tot 16.00 uur. Stille Zaterdag vraagt om inkeer en meditatie; er is dan geen muziek.

In de Stille Week zijn er ’s avonds drie korte bijeenkomsten in de Singelkerk: op maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 april. Met Schriftlezing, gebed, samenzang en in stilte richten we onze gedachten op de gekruisigde Knecht.

De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur en duren ruim een halfuur. Welkom!

Klik hier voor het programma

volmachtIn het begin dit jaar vastgestelde beleidsplan 2017-2020 (tevens plaatselijke regeling) is opgenomen dat bij ambtsdragerverkiezingen ieder stemgerechtigd lidmaat één stem bij volmacht uit kan brengen. Een stemgerechtigd lidmaat die een ander een volmacht wil geven, dient hiervoor een schriftelijke machtiging te tekenen.

 

Deze is hier te downloaden. 

De volgende verkiezingsavond is vastgesteld DV donderdag 21 maart om 20.00 uur in gebouw Obadja.

 

 

 

Dubbeltal verkiezing tweede jeugdouderling

Voor de verkiezing van een tweede jeugdouderling is op de kerkenraadsvergadering van 19 februari het volgende dubbeltal opgesteld:

  • J.C. (Johan) van Erk, Couperusstraat 11
  • J.M.M. (Maurice) van den Hoek, Erasmuslaan 72

De verkiezingsavond is donderdag 21 maart, wat ook de gemeenteavond is over het onderwerp Psalmen en liederen. 

zanguurZondagavond 17 februari wordt er weer een zanguur georganiseerd voor jong en oud. Het thema van deze avond is: 'de heerlijkheid van God'.

Vanaf kwart voor acht gaan de deuren van Obadja open, om acht uur beginnen we. Na afloop is er koffie, thee en fris.

We hopen u en jou te ontmoeten!

bijbelkringDeze week komt de Bijbelkring in “Obadja” weer samen. A.s. donderdag lezen we verder in Mattheűs 5. We beginnen bij vers 20.

Waardevol om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. Doet u anders niet mee en bent u er graag bij? Welkom! Om acht uur beginnen we.

Kerstgroet classispredikant

Het Woord is vlees geworden…(Johannes 1)

 

In een oud kerstgedicht staan de regels

kinderen komen naar uw kribje kijken

En vinden U wel op hun kleine broertje lijken.’

  

 

 

Op het hoge feest van Christus’ geboorte worden we daarbij bepaald: God is in onze huid gekropen.

Hij werd een van ons.

Althans, zo toegespitst schrijft Johannes het in zijn evangelie.

Bij hem ontbreken de berichten over de engelen en de herders. Over de wijzen uit het oosten wordt niets vernomen. Johannes begint in een andere toonsoort. Heel geconcentreerd schrijft hij: het Woord is vlees geworden, is mens van vlees en bloed geworden.

Als je daarover nadenkt is het duizelingwekkend. Het Woord dat bij God is en zelf God is, is naar ons uitgegaan. Het Woord is zelfs vlees geworden. In de bijbel is dat een aanduiding voor vergankelijkheid en broosheid. ‘Alle vlees is als gras’ zegt de profeet Jesaja over de machthebbers van zijn dagen; ‘het gras verdort en de bloem valt af’. Hoe imposant en succesvol ook, je blijft vlees. Nu, dat is God geworden.

Wij vieren de geboorte van Jezus als een heilsfeit. Kerst is een uitbundig feest van licht en vrolijkheid. Waarom eigenlijk? Omdat – zo laat Johannes zien - Kerst het feest is van Gods betrokkenheid. God wil niet zonder ons God zijn. Hij laat deze wereld, Hij laat ons niet los. In Bethlehem ligt een klein, kwetsbaar kind in de kribbe.

Dietrich Bonhoeffer, die in april 1945 op bevel van Hitler werd terechtgesteld, zei het zo: ‘In Jezus Christus is de werkelijkheid van God binnengegaan in deze wereld. In de naam Jezus Christus zijn God en wereld besloten.’ Dat het Woord vlees is geworden betekent dat God echt ingaat in ons bestaan. Hij gaat binnen in onze echte wereld, waarin zoveel goeds te vinden is maar ook zo veel kwaad rondgaat en angst regeert. Hij gaat binnen in mijn concrete bestaan van verwachting en blijdschap en van tranen en bitterheid, zonden en wonden.

Soms lijkt het erop alsof Kerst het feest is waarin we met elkaar hebben afgesproken om de werkelijkheid een paar dagen buiten de deur te houden. Met de gordijnen dicht. Om daarna hardhandig te worden geconfronteerd met wat onopgelost bleef en pijn doet; de ‘realiteit’.

Maar dat is niet nodig zegt het Evangelie. Met Kerst is de werkelijkheid van God in deze wereld binnengegaan. Christus treedt ons leven binnen en nu, nu zal ik nooit meer eenzaam zijn.

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Aan dat Goede Nieuws mogen wij ons hart ophalen. Gloria zingen. Verheugt u!

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en heil en zegen voor het nieuwe jaar.

 

ds. Gerrit van Meijeren, classispredikant Zuid-Holland Zuid

E-mail: g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl

WaarheidsvriendWie op zoek is naar een inhoudsvol cadeau, kan bij De Waarheidsvriend terecht. Bestel een feestelijke bon om een jaarabonnement te schenken, inclusief een mooie envelop.

De ontvanger van het abonnement kan kiezen uit een bijbelstudieboekje.

De bon is gratis te bestellen bij de voorlichter Hans Peters per email voorlichter@gereformeerdebond.nl of telefonisch 010-2269117.

Pas bij besteding van de bon betaalt de gever de prijs € 47 van een jaarabonnement.

Kerst in RidderkerkKijk verder dan eten, drinken en cadeaus en kom met Kerst naar de kerk!

Klik op de flyer voor meer info.

DSC06079De Singelkerk, in het oude hart van Ridderkerk, houdt zaterdag 3 november van 11 tot 16 uur Open Kerk.

Iedereen kan binnenlopen voor een moment van stilte, voor een goed gesprek of om het historische gebouw van binnen te bekijken.

Tussen 11 en 12 uur speelt een tienermuziekgroepje christelijke muziek en tussen 14 tot 15 uur is er een (inloop)zanguur met bekende liederen, om mee te zingen of naar te luisteren. Het orgel wordt de hele dag door bespeeld.

 

PROGRAMMA

11.00 – 12.00 uur

muziekgroepje

o.l.v. Nienke Knape

 

gitaar

Sarah Mekking

 

hoorn

Hannah Hout

 

dwarsfluit

Elisa Hout

 

hobo

Loïs Hout

     

12.00 – 13.00 uur

orgelspel

Annelies Tanis, organist wijk 6

     

13.00 – 14.00 uur

orgelspel

Gert van Antwerpen, organist wijk 6

     

14.00 – 15.00 uur

intro

Catharina van der Waal en Sophie van Erp

     
 

zanguurtje

o.l.v. Erik Droogendijk, organist wijk 5 en 6

     
 

gedicht

‘Hij hervormt’ door Tjalke Alkema

     

15.00 – 16.00 uur

orgelspel

Henk Droogendijk, organist CGK Dordrecht

catechisatie

Opgeven voor catechisatie - graag voor 11 september!

De zomervakantie ligt inmiddels alweer even achter ons en binnenkort beginnen de catechisaties weer. In de week van 17 september hopen we de eerste avonden met elkaar te hebben. De meeste jongeren hebben als het goed is inmiddels een email ontvangen met een uitnodiging om zich via de website (www.singelkerk.nl/vorming-en-toerusting/catechese) op te geven voor het nieuwe seizoen. Graag voor 11 september. Maar ook als de uitnodiging niet bij je terecht is gekomen ben je van harte uitgenodigd om je op te geven (ook via de website) Op de website vind je ook meer informatie over bijvoorbeeld de belijdeniscatechisatie en aangepaste catechese. We kijken er naar uit om elkaar te ontmoeten en met elkaar te leren van God, Zijn woord en van elkaar!