Kerksingel 1, 2981 EH Ridderkerk
diensten iedere zondag om 9:30 en 17:00 uur
Image

Live meekijken / luisteren

Via de livestream (beeld en geluid) en kerkdienstgemist (alleen geluid) kunt u onze kerkdiensten live meebeleven. Klik daartoe op één van onderstaande logo's. Op deze kanalen vindt u ook het archief. 

 

 

Wat kunt u verwachten?

Speciaal voor gasten is er een brochure opgesteld, waarin een toelichting wordt gegeven op de gang van zaken in de eredienst. De brochure is ook aanwezig in de uitgiftebakjes bij de ingangen van de kerk. We wensen u een goede en gezegende dienst toe. 

Sacramenten

Dopen

De bediening van de Heilige Doop vindt bij voorkeur plaats op iedere eerste zondag van de maand. Lees hier het formulier voor de bediening van de Heilige Doop.

Belijdenis

Belijdenis van het geloof is in de kerk hardop zeggen wat je gelooft. Het geloof in God de Vader, Jezus Christus, Gods Zoon en de Heilige Geest. Belijdenis doen kan je zien als een vervolg van de doop. Wie als kind gedoopt is heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje dopen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een “ja” te bevestigen. Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met de dominee en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreek je met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalszondag wordt in een van de diensten voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. De viering van het Heilig Avondmaal heeft plaats in de morgendienst, in de avonddienst wordt de dankzegging gehouden. Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal wordt door de kerkenraad censura morum gehouden, met de bedoeling om een eventuele verhindering voor de deelname aan het Heilig Avondmaal weg te nemen. Het Avondmaal is “voor degenen die zich vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren” (Heidelbergse Catechismus). Lees hier het formulier van het Heilig Avondmaal.

Huwelijk

Voor het aanvragen van kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk kan men contact opnemen met de predikant. Behalve in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de kerkenraad, wordt de dienst geleid door de eigen predikant. Enige tijd voor het huwelijk vindt het z.g. huwelijksgesprek plaats. Het is belangrijk dat, zodra de trouwdatum is vastgesteld, de koster en de kerkrentmeesters hiervan op de hoogte gesteld worden. De kerkenraad wijst een ouderling van dienst aan. De kerkrentmeesters zorgen voor een organist. Lees hier het formulier voor de huwelijksbevestiging.

Kinderoppas

In gebouw Obadja is er tijdens iedere kerkdienst kinderoppas aanwezig. 's Morgens voor de 0- tot 4-jarigen. 's Middags is er zowel in de benedenzaal (0- tot 4-jarigen) als in de bovenzaal (4- tot 6-jarigen) crèche. De kinderen kunnen spelen, kleuren, rondjes fietsen op de loopfiets, et cetera. We lezen de kinderen een Bijbelverhaal voor als we in de kring zitten, daarna eten en drinken we gezellig met elkaar. Soms zingen en luisteren we ook nog liedjes. Voel je vrij om je kind naar de oppas te brengen. Vind je dat een prettig idee, dan noteren we je mobiele nummer, zodat je bereikbaar bent.

Vervoer naar de kerk

Wilt u graag een dienst van de Singelkerk bezoeken, maar heeft u problemen met vervoer naar de kerk? In de Singelkerk is hiervoor een vervoersdienst opgezet. Wilt u meer informatie en/of uzelf of iemand opgeven en/of iets doorgeven, bel dan naar de heer Leenheer: 0180-430108.

Rooster kerkdiensten

zondag 3 maart 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 3 maart 2024,      17:00 - 18:30 uur
Dhr. T.R. Rietveld

zondag 10 maart 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. M.C. van den Hoorn

zondag 10 maart 2024,      16:00 - 17:30 uur
Singelkerk Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 10 maart 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw

woensdag 13 maart 2024
Biddag voor gewas en arbeid

woensdag 13 maart 2024,      14:30 - 16:00 uur
Ds. G.D. Kamphuis

woensdag 13 maart 2024,      19:30 - 21:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 17 maart 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. W. Markus

zondag 17 maart 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. H.J. van der Veen

zondag 24 maart 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 24 maart 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 24 maart 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. R. van der Knijff

vrijdag 29 maart 2024
Goede Vrijdag

vrijdag 29 maart 2024,      19:30 - 21:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 31 maart 2024
Eerste Paasdag

zondag 31 maart 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 31 maart 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. J.M. Molenaar

maandag 1 april 2024
Tweede Paasdag

maandag 1 april 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. P. Wijnberger

zondag 7 april 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. H. Russcher

zondag 7 april 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 7 april 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. E. de Mots

zondag 14 april 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 14 april 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. P.H. van Trigt

zondag 21 april 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. J.A.A. Geerts

zondag 21 april 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 21 april 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 28 april 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. A. Schroten

zondag 28 april 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw (aangepaste dienst)

zondag 5 mei 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. F. Hoek

zondag 5 mei 2024,      16:00 - 17:30 uur
Singelkerk Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 5 mei 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. J.C. Schuurman

zondag 12 mei 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. M.J. Paul

zondag 12 mei 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. C.H. Bijl

zondag 19 mei 2024
Eerste Pinskterdag

zondag 19 mei 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 19 mei 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 19 mei 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. P. Nobel

maandag 20 mei 2024
Tweede Pinksterdag

maandag 20 mei 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. H. van Ginkel

zondag 26 mei 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 26 mei 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. M. Messemaker

zondag 2 juni 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. J. Westland

zondag 2 juni 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 2 juni 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw

zondag 9 juni 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. K.M. Teeuw (viering Heilig Avondmaal)

zondag 9 juni 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw (dankzegging Heilig Avondmaal)

zondag 16 juni 2024,      09:30 - 11:00 uur
Ds. A. de Reuver

zondag 16 juni 2024,      16:00 - 17:30 uur
Internationale Samenkomst in de Boezemkerk

zondag 16 juni 2024,      17:00 - 18:30 uur
Ds. K.M. Teeuw

Over deze website

Vragen of opmerkingen? Mail naar webmaster@singelkerk.nl.