kerkelijkcontact

Kerkelijk Contact is het kerkblad van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Ridderkerk en de kerkenraad van de hervormde gemeente Rijsoord.

Het kerkblad verschijnt om de 2 (soms 3) weken. In het kerkblad wordt informatie aangeboden over: de preekbeurten, het collecterooster, algemene informatie van de algemene kerkenraad, college van kerkrentmeesters, college van diakenen, centrale zendingscommissie en de centrale evangelisatiecommissie. Verder worden er per wijk diverse roosters vermeld, zoals de kinderoppas en de autodienst. En er wordt melding gedaan van ziekte, geboorte, huwelijk, overlijden en dergelijke.

Voor vragen over abonnementen en bezorging: de heer A. Bijkerk, tel: 0180 – 420790, of per mail.