Over enkele weken kunt u weer kerstkaarten versturen. Juist in deze onzekere tijd is het fijn om een kaartje te krijgen! Kies ook dit jaar weer voor de bezorgservice van de GZB-commissie! De kosten zijn €0,70 per kaart. Dat is meer dan €0,10 goedkoper dan de decemberzegel! De gehele opbrengst van deze actie gaat naar het belangrijke werk van de familie Van Duijn in Noord-Afrika. Er worden dit jaar alleen kaarten binnen Ridderkerk bezorgd. Kaarten kunnen (compleet met postcode!) tot zaterdag 19 december ingeleverd worden bij onderstaande inleverpunten:

  • Bij Judith v.d. Hoek (Kerkweg 73)
  • Bij Rianne Aschman (Graaf Adolfstraat 17)
  • Bij Linda v.d. Pol (Rijksstraatweg 102b)
  • Op zaterdagochtend 19 december tussen 9:00 uur en 11:00 uur in gebouw Obadja

Wanneer u de kaarten bij Judith, Rianne of Linda afgeeft, graag gepast geld bijsluiten. De prijs: €0,70 per kaart.

Verstuurt u geen kerstkaarten? U kunt ook een gift overmaken t.b.v. de familie Van Duijn. Een gift is welkom op NL90 RABO 0336495897  t.n.v. Ned Herv. gemeente Singelkerk o.v.v. "GZB Kerstkaartenactie". Bedankt!

Kerstkaarten