Voorganger: dominee G.M. van Meijeren uit Zeist

Organist: Marinus Hofman

Zingen

  • Psalm 46 : 1 (voorzang)
  • Psalm 34 : 7, 8 en 9 uit het Liedboek (berijming 1967)
  • Psalm 33 : 9
  • Lied 319 : 1, 2 en 3 uit Weerklank
  • Psalm 89 : 7
  • Psalm 89 : 8

Schriftlezing

  • Daniël 1
  • Openbaringen 2 : 8 - 11

Collecten

  1. Kerkelijk werk
  2. Woord en Daad