Voorganger: dominee W.F. Jochemsen uit Noordeloos

Organist: Roeland Reidners

Zingen

  • Psalm 145 : 2 (voorzang)
  • Psalm 40 : 5
  • Lied 455 : 2 uit Weerklank
  • Psalm 99 : 8
  • Psalm 65 : 2
  • Psalm 108 : 1

Schriftlezing

  • Jesaja 6

Thema preek

  • 'Geroepen tot profeet' - opzien, inzien en omzien

Collecten

  1. Kerkelijk werk
  2. Werelddiaconaat, project 10/27