Voorganger: dominee J.P.J. Voets

Organist: Roeland Reinders

Zingen

  • Psalm 85 : 3 (voorzang)
  • Psalm 121 : 1
  • Psalm 62 : 1
  • Psalm 73 : 12 en 13
  • Lied 444 : 1 en 3 uit Weerklank
  • Psalm 68 : 2

Schriftlezing

  • Filippenzen 1: 19-30

Collecten

  1. Kerkelijk werk
  2. Diaconaal Maatschappelijk Werk