Bediening Heilige Doop

Voorganger: Dominee G.D. Kamphuis

Organist: Arjan Kuiper

Zingen

 • Lied 309 : 1 en 2 uit Weerklank (voorzang)
 • Psalm 93 : 1 en 3
 • Psalm 105 : 5
 • Psalm 22 : 16
 • Psalm 134 : 3
 • Psalm 78 : 1 en 2 uit De Nieuwe Psalmberijming
 • Psalm 87 : 3 en 4
 • Psalm 99 : 8

Schriftlezing

 • Genesis 17: 9-14
 • Exodus 4: 18-31

Tekst preek

 • Exodus 4: 24-26

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Diaconaal Maatschappelijk Werk