Voorganger: dominee A.J. Kunz uit Katwijk aan Zee

Organist: Arjan Kuiper

 

Zingen

 • Psalm 84 : 5 (voorzang)
 • Psalm 43 : 3 en 4 (Nieuwe Berijming uit het Liedboek)
 • Psalm 89 : 7
 • Psalm 33 : 10
 • Psalm 72 : 7 en 11
 • Lied 227 : 1, 2, 3 en 6 uit Weerklank

Schriftlezing

 • Psalm 44: 23-27
 • Mattheüs 24: 4-14
 • Kolossenzen 1: 24 - 2 : 3

Tekst preek

 • Kolossenzen 1: 24

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Diaconie (Binnenlands Diaconaal Werk)