Voorganger: dominee J. van Dijk

Organist: Jan Peter Teeuw

Zingen

  • Psalm 93 : 1 en 4 uit Weerklank (voorzang)
  • Psalm 99 : 1
  • Psalm 132 : 12
  • Psalm 2 : 3 en 4
  • Psalm 45 : 2 en 3
  • Psalm 33 : 6

Schriftlezing

  • Openbaringen 6: 1-8

Collecten

  1. Kerkelijk werk
  2. Diaconie, voor Israël