Preekstoel

Hier vindt u alle liturgiën die rond de diensten worden gehouden. Wij proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan de dienst de liturgie online te zetten. Doordat we mede afhankelijk zijn van het tijdig aanleveren van de liturgie, lukt dit helaas niet altijd. Excuses voor dit ongemak. 

Voorganger: dominee J. Westland uit Putten

Organist: Coert Aschman

 

Zingen

 • Psalm 145 : 1 (voorzang)
 • Psalm 65 : 1 en 2 uit het Liedboek
 • Psalm 119 : 67
 • Psalm 87 : 3, 4 en 5
 • Psalm 89 : 7 en 8
 • Lied 192 : 1 uit Weerklank

Schriftlezing

 • Handelingen 13 : 13 - 16
 • Handelingen 13 : 43 - 52

Tekst preek

 • Handelingen 13 : 48

 

Collecten:

 1. Kerkelijk werk
 2. Diaconie

Voorganger: dominee M.K. de Wilde uit Sommelsdijk

Organist: Arjan Kuiper

 

Zingen

 • Psalm 42 : 1 (voorzang)
 • Psalm 100 : 1 en 2
 • Lied 427 : 1 uit Weerklank
 • Psalm 130 : 3
 • Psalm 130 : 4
 • Psalm 89 : 1

Schriftlezing

 • 1 Petrus 3 : 13 - 17

Tekst preek

 • 1 Petrus 3 : 15

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Jeugdwerk HGJB

Voorganger: dominee P. Nobel uit Garderen

Organist: Jan Peter Teeuw

Zingen

 • Psalm 136 : 1 en 2 (voorzang)
 • Psalm 62 : 1
 • Psalm 25 : 3 en 6
 • Psalm 2 : 1 en 2 uit De Nieuwe Psalmberijming
 • Lied 238 : 1 en 2 uit Weerklank
 • Psalm 136 : 3 en 4

Schriftlezing

 • Handelingen 4 : 23 - 31

Thema preek

 • 'Een biddende gemeente'

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Jeugdwerk HGJB

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Coert Aschman

 

Zingen

 • Psalm 42 : 1 (voorzang)
 • Psalm 25 : 2 en 7
 • Psalm 46 : 1 uit De Nieuwe Psalmberijming
 • Psalm 131 : 1, 2, 3 en 4
 • Lied 326 : 1 en 6 uit Weerklank
 • Psalm 27 : 7

Schriftlezing

 • Filippenzen 4 : 10 - 23

Tekst preek

 • Filippenzen 4 : 11 - 13

Thema preek

 • 'Als ik zwak ben dan...'

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Christelijk Noodhulpcluster

Voorganger: dominee E. van den Noort uit Nijkerk

Organist: Marinus Hofman

 

Zingen

 • Psalm 118 : 4 uit De Nieuwe Psalmberijming (voorzang)
 • Lied 237 : 1 en 2 uit Weerklank
 • Psalm 65 : 2
 • Psalm 79 : 4 en 7
 • Psalm 136 : 23
 • Psalm 84 : 1 en 5

Schriftlezing

 • 2 Kronieken 30 : 1 - 9 en 17b - 20
 • 2 Korinthe 5 : 17 - 21

Tekst preek

 • 2 Kronieken 30 : 8 en 18c

Thema preek

 • 'Geef de HEERE de hand, laat u met God verzoenen'!

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Christelijk Noodhulpcluster

Voorganger: dominee H.J. Lam uit Werkendam

Organist: Roeland Reinders

 

Zingen

 • Psalm 135 : 2 (voorzang)
 • Psalm 135 : 8 en 12
 • Psalm 97 : 7
 • Psalm 84 : 3 en 6
 • Psalm 23 : 1
 • Gezang 441 : 8 uit het Liedboek

Schriftlezing

 • Exodus 15 : 26 - 27
 • Handelingen 3 : 17 - 21

Tekst preek

 • Handelingen 3 : 19

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Jeugdwerk Eigen Wijk

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Arjan Kuiper

 

Zingen

 • Psalm 62 : 1 (voorzang)
 • Psalm 62 : 4
 • Psalm 119 : 9 uit de Nieuwe Psalmberijming
 • Psalm 141 : 1, 2 en 9
 • Psalm 66 : 8
 • Lied 188 : 1 en 2 uit Weerklank

Schriftlezing

 • Filippenzen 4 : 1 - 9

Tekst preek

 • Filippenzen 4 : 6 en 7

Thema preek

 • In bidden en in smeken...

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Jeugdwerk Eigen Wijk

Voorganger: dominee P.L. de Jong uit Rotterdam

Organist: Jan Peter Teeuw

 

Zingen

 • Psalm 84 : 1 (voorzang)
 • Psalm 84 : 2 en 5
 • Psalm 43 : 3 en 4
 • Psalm 89 : 7
 • Gezang 427 : 1, 6 en 7 uit het Liedboek

Schriftlezing

 • Handelingen 8 : 4 - 25

Tekst preek

 • Handelingen 8 : 4

Thema preek

 • Filippus in de stad Samaria

 

Collecten

 1. Kerkelijk Werk
 2. Diaconaal Maatschappelijk Werk

Afsluiting Winterwerk

Voorganger : dominee G.D. Kamphuis

Organist: Arjan Kuiper

 

Zingen

 • Lied 477 uit Weerklank (voorzang)
 • Psalm 75 : 1
 • Psalm 105 : 3
 • Psalm 134 : 1 en 2
 • Psalm 81 : 12
 • Psalm 146 : 3

Schriftlezing

 • Handelingen 2 : 37 - 47

Tekst preek

 • Handelingen 2 : 42

Thema preek

 • Over De Geest en over volharden...

 

Collecten

 1. Kerkelijk Werk
 2. Diaconaal Maatschappelijk Werk

Voorganger: dominee L.W. den Boer uit Sliedrecht

Organist: Coert Aschman

 

Zingen

 • Psalm 105 : 1 (voorzang)
 • Psalm 145 : 1 en 2 uit uit Liedboek
 • Gebed des Heeren : 1 en 2
 • Psalm 86 : 6
 • Lied 34 : 1 en 3 uit Weerklank

Schriftlezing

 • Ezechiël 36 : 20 - 23

Tekst preek

 • Heidelbergse Catechismus, Zondag 47

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Diaconie

Voorganger: dominee P.J. Krijgsman

Organist: Roeland Reinders

 

Zingen

 • Psalm 89 : 1 en 7 (voorzang)
 • Psalm 39 : 5
 • Psalm 119 : 1 en 3
 • Psalm 111 : 2 en 5
 • Lied 441 : 1, 2 en 4 uit Weerklank
 • Psalm 121 : 1 en 4

Schriftlezing

 • Hebreeën 11 : 1-3, 8-12, 17-19, 23-31, 39-40
 • Hebreeën 12 : 1-2

Tekst preek

 • Hebreeën 12 : 1-2

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Diaconie

Tweede Pinksterdag

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Roeland Reinders

 

Zingen

 • Lied 555 : 1 uit Weerklank (voorzang)
 • Psalm 8 : 3 en 4
 • Psalm 8 : 9
 • Psalm 22 : 16
 • Psalm 134 : 3
 • Psalm 143 : 6 en 10
 • Psalm 36 : 2
 • Psalm 92 : 7 en 8

Schriftlezing

 • Jesaja 44 : 1 - 8
 • Openbaring 22 : 1 - 5

Tekst preek

 • Jesaja 44 : 3 en 4

Thema preek

 • Een nieuw en verrassend begin...

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. GZB Pinksterzendingscollecte

Eerste Pinksterdag

Voorganger: dominee E.K. Foppen

Organist: Jan Peter Teeuw

 

Zingen

 • Psalm 67 : 1 (voorzang)
 • Psalm 67 : 2
 • Psalm 67 : 3
 • Psalm 130 : 1, 2, 3 en 4
 • Lied 211 : 1, 2 en 3 uit Weerklank
 • Gebed des Heeren : 1, 8, 9 en 10

Schriftlezing

 • Romeinen 8 : 18 - 30

Thema preek

 • Wat een gezucht: verlangend, hoopvol, ondersteunend

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. GZB Pinksterzendingscollecte
 3. GZB (offerkerkjes)

Eerste Pinksterdag

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Coert Aschman

 

Zingen

 • Pinksterliederen (voorzang)

- Heer! Ik hoor van rijke zegen
- Geest van hierboven
- Als je bidt zal Hij je geven
- Ere zij aan God, de Vader
 

 • Psalm 118 : 8 en 12
 • Psalm 119 : 3
 • Psalm 87 : 1, 2 en 3
 • Lied 204 : 1, 2 en 6 uit Weerklank
 • Psalm 72 : 10 en 11

Schriftlezing

 • Johannes 16 : 7 - 11
 • Handelingen 2 : 14 - 36

Tekst preek

 • Handelingen 2 : 33

Thema preek

 • Deze Jezus...Dus toch...

Download hier het blad met Pinksterliederen

 

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. GZB Pinksterzendingscollecte
 3. GZB (offerkerkjes)

Voorganger: dominee G.D. Kamphuis

Organist: Roeland Reinders

Zingen

 • Psalm 33 : 6 (voorzang)
 • Psalm 33 : 10
 • Psalm 91 : 5
 • Psalm 93 : 1, 2, 3 en 4
 • Lied 212 : 1 en 4 uit Weerklank
 • Psalm 97 : 7

Schriftlezing

 • Lukas 10 : 16 - 20
 • Handelingen 1 : 4 - 11
 • Filippenzen 3 : 17 - 21

Tekst preek

 • Filippenzen 3 : 20

Thema preek

 • 'Werkkamer beneden - woning boven'

Collecten

 1. Kerkelijk werk
 2. Eigen wijk

Voorganger: dominee J.C. Schuurman uit Capelle a/d IJssel

Organist: Marinus Hofman

 

Zingen

 • Psalm 97 : 1 (voorzang)
 • Psalm 121 : 1
 • Psalm 25 : 5
 • Psalm 99 : 1 en 4
 • Psalm 103 : 10
 • Lied 433 : 1 en 3 uit Weerklank

Schriftlezing

 • Psalm 103
 • Hebreeën 4 : 14 - 16
 • Hebreeën 8 : 1 - 2

Tekst preek

 • Psalm 103 : 19

Thema preek

 • 'Een vaste troon in de hemel'

Collecte

 1. Kerkelijk werk
 2. Eigen wijk