Ook de gemeente van de Singelkerk ervaart de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen. Vanaf 1 juni zijn de kerkdiensten, in zeer beperkte omvang, weer mogelijk en om de kerkdiensten op een juiste wijze te kunnen houden is er een protocol aanwezig.

 

De uitgangspunten van het protocol kerkdiensten Singelkerk zijn gebaseerd op:

  • het protocol van de PKN
  • voorschriften van het RIVM

 

Het coronaprotocol kerkdiensten Singelkerk is te downloaden via deze link.

 

(protocolversie 4 juni 2020)