TabithaVolgens de statuten is het doel "Het verlenen van hulp aan christenen in Oost-Europa", geïnspireerd door Galaten 6 vers 10.

Er wordt in Roemenië hulp geboden via het CE-verband, dat met de middelen die wij ter beschikking stellen, allerlei diaconale hulp biedt. Met name tweedehandskleding wordt vanuit Ridderkerk naar Roemenië vervoerd. Verder geven wij ondersteuning aan enkele kindertehuizen. In Oekraïne ondersteunen wij het christelijk lyceum in Nagybereg en het bijbehorend internaat. Ook individuele christenen in materiële nood proberen wij te helpen.

Naast de giften en collecten die wij mogen ontvangen, worden er jaarlijks een aantal acties gehouden zoals;

 • Inzamelen van tweedehandskleding
 • Acceptgiroactie
 • Boterletteractie
 • Oliebollenactie
 • Winterfair

Giften voor het werk van stichting Tabitha zijn hartelijk welkom en kunt u overmaken op IBAN NL16RABO0355437643 of IBAN NL59INGB0002304260 tnv Stichting Tabitha.

Wij vragen om uw meeleven en uw voorbede voor onze broeders en zusters in Oost-Europa. Meer informatie over onze projecten kunt u ook terugvinden op onze internetsite, www.stichting-tabitha.com.

 • Raymond Schrik (voorzitter) | telefoon 0180-434955
 • Jan de Vries (secretaris)
 • Adrie Lagendijk (penningmeester)
 • Jan Bahlman
 • Marieke van Beuzekom
 • Jeroen Sloof

Personen die in het verjaardagsfondsregister zijn ingeschreven, ontvangen rond hun verjaardag een felicitatie en een envelopje om een gift in te doen.

Met deze gift wordt de hulpverlening van stichting Tabitha in Oost-Europa ondersteund.

Contactadres voor het verjaringsfonds: Familie Non, Rietvink 46 (2986 XH) Ridderkerk. Telefoon 0180-426151

Eén van de activiteiten van stichting Tabitha is het inzamelen van tweedehands kleding. Deze kleding wordt zorgvuldig gesorteerd en jaarlijks zijn er meerdere kledingtransporten vanuit Ridderkerk naar Roemenië en Oekraïne.

Deze kleding wordt onder de armen uitgedeeld en ook wordt er een deel verkocht in tweedehands kledingwinkels in Tirgu Mures (Roemenië). Met de opbrengst van deze verkoop worden weer diverse diaconale projecten ondersteund.

Als u tweedehands kleding over hebt, dan kunt u die op maandagmiddag tussen 14.00 en 14.30 uur brengen bij de Ichthuskerk (Vlietplein 1 Ridderkerk).

 

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die op maandagmiddag ons willen helpen met het uitzoeken en sorteren van de kleding in de Ichthuskerk.