Ridderkerk Schepenstr.4 N.H.Kerk Obadja 3Voor gemeenteleden van 70 jaar of ouder is er vanaf september t/m mei, maandelijks een ontmoetingsmiddag, die gehouden wordt in gebouw Obadja.

  • De middag begint om 14.30 uur en eindigt rond 16.15 uur.

De heer T.R. Rietveld opent de middag, we zingen met elkaar een psalm; aansluitend luisteren we naar een meditatie. Tijdens de pauze is er volop gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. Het programma na de pauze is elke ontmoetingsmiddag weer anders. De ene keer wordt een diapresentatie over bijvoorbeeld de natuur verzorgd, een andere keer krijgt iemand uit onze eigen gemeente de gelegenheid iets over haar/zijn werkkring, hobby of anderszins te komen vertellen en/of te laten zien. Op de middagen rond Kerst en Pasen wordt de meditatie verzorgd door onze predikant. Na de pauze wordt, aan de hand van een liturgie, stilgestaan bij het Kerst- of Paasfeest.

In het Kerkelijk Contact wordt de datum van de ontmoetingsmiddag aangekondigd, met de invulling die het gedeelte na de pauze heeft. Ook wordt bij de afkondigingen in de zondagse kerkdiensten de ontmoetingsmiddag onder de aandacht gebracht. Als niet (meer) zelfstandig de middag kan worden bezocht is er de mogelijkheid te worden opgehaald en weer thuisgebracht. Het is heel fijn om ook op deze manier met elkaar een stukje ‘gemeente zijn’ te beleven.

Voor meer informatie : mevrouw C. de Bruin – van’t Hof, telefoon 0180 423836