kerkenisraelDe commissie Kerk & Israël tracht het meeleven met en de betrokkenheid bij Israel te bevorderen. Vanuit het geloof in Christus mogen wij weten dat er voor het oude volk van God beloften in de Bijbel staan (Romeinen 11:29).

De commissie tracht dit doel te bereiken door middel van het organiseren van lezingen (min. twee per jaar).

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer W. van den Beukel, tel. 0180-438200