Dhr. G. de Vries, voorzitter

Mevrouw J. Zeggelaar, secretaresse (contactpersoon, tel. 416856)

Mevrouw H. Uittenbogaard, penningmeesteresse

Mevrouw N. van den Broek, dirigent