Rik en Machteld LubbersOp dit moment worden Rik en Machteld Lubbers in Kosovo door onze gemeente ondersteunt.

Rik en Machteld: “Vanuit onze thuisgemeente in Huizen zijn wij in april 2013, door de GZB in samenwerking met ECM (European Christian Mission) uitgezonden. Samen met onze twee dochters Wieke en Giske willen we in dit land onze plek in nemen en zo door onze handel en wandel iets delen van Gods onuitputtelijke liefde voor mensen.

We zijn als gemeentestichters/gemeenteopbouwwerkers uitgezonden naar de stad Peja, ongeveer 70 kilometer ten westen van Prishtina. In een kleinschalige gemeente hopen we ons, na een periode van taal- en cultuurstudie, in eerste instantie bezig te houden met (missionair) jeugdwerk. In later stadium zullen we ons bezig houden met verschillende vormen van toerustingswerk in deze gemeente én daarbuiten.

Kosovo is een verscheurd land. De recente oorlog van eind jaren ’90 is in Kosovo nog een dagelijkse realiteit. Juist in deze context - waar velen nog elke dag leven met de verschrikkelijke gevolgen van deze oorlog, waar de werkloosheid zeer hoog is en de uitzichtloosheid lijkt toe te nemen - mogen wij het licht van Gods Woord laten schijnen. Bidt u/bid jij mee voor deze gemeente en voor Kosovo?”

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via http://lubbersinkosovo.nl/